Sportvisserij Groningen Drenthe is vanuit haar positie als visrechthebbende nauw betrokken bij verbetering van de vismigratie in ons werkgebied. Samen met waterschap Hunze en Aa's en waterschap Noorderzijlvest hebben wij meer dan 10 jaar geleden de Visie Vismigratie opgesteld die onlangs is geactualiseerd. Hieronder lees je een informatieve tekst van waterschap Hunze en Aa's waarin nut en noodzaak van vismigratie duidelijk naar voren komt. In 2020 komt er weer een internationale wereldvismigratiedag waar Sportvisserij Groningen Drenthe vast en zeker aan mee zal werken.

Gezonde visstand
Bij een gezond watermilieu hoort een gezonde visstand. Vissen hebben een belangrijke rol in de voedselketen. Ze eten allerlei klein spul, van algen tot kreeftjes. Zelf staan ze op het menu van verschillende vogels, zoals de ijsvogel
en de lepelaar. Als het slecht gaat met de visstand raakt het natuurlijke evenwicht in het water verstoord en verliezen vogels hun voedselbron. Daarom maakt waterschap Hunze en Aa’s het de vissen graag naar de zin.

Van zout naar zoet
Een aantal vissoorten trekt vanuit de zoute Waddenzee naar zoete binnenwateren, zoals beken, sloten en kanalen. Het gaat om de driedoornige stekelbaars, de paling, rivierprik en de spiering. De paling komt zelfs helemaal vanuit de Sargassozee (Zuid Amerika) om in het zoete binnenwater op te groeien. Uiteindelijk zwemmen de vissen weer terug naar zee.

Een weg vol hindernissen
Om vanuit de Waddenzee de zoete binnenwateren te bereiken stuiten de vissen op sluizen, stuwen en gemalen. Bouwwerken die onmisbaar zijn om de inwoners te beschermen tegen hoog water, maar die voor vissen een niet te nemen barrière vormen. Om de vissen toch in staat te stellen hun paaien opgroeiplaatsen te bereiken, legt het waterschap vispassages aan bij gemalen en stuwen en beheert het sluizen op een visvriendelijke manier. Vissen worden zo geholpen bij het passeren van stuwen, sluizen en gemalen.

Goede leefomgeving
Het waterschap helpt de vissen niet alleen door de trek naar het zoete water mogelijk te maken. Het helpt de vissen ook tijdens hun verblijf in het zoete binnenwater. Dat doet het door:

• natuurvriendelijke oevers aan te leggen;

• beken weer natuurlijk te laten stromen en slingeren;

• voor schoon water te zorgen, door afvalwater te zuiveren en te controleren.

Bezoek eens een vispassage
Wilt u meer weten over vispassages of zelf eens zien hoe zo iets
werkt? Kijk dan op www.hunzeenaas.nl, klik op de waterkaart
en kies bij onderwerpen vismigratie. Door met de muis over de
kaart te bewegen kunt u zien waar in het gebied vispassages of
vistrappen zijn aangelegd. Door op een plaats te klikken kunt u
er meer over lezen.

Waterschap Hunze en Aa’s
Het waterschap zorgt in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe
voor veilige zeedijken en kanaalkaden, voldoende en schoon
oppervlaktewater en toegankelijke vaarwegen.
Zo draagt het bij aan goed wonen, werken en recreëren.

Samen werken aan een betere visstand
Verbetering van de trekmogelijkheden en de leefomgeving van vissen is een verantwoordelijkheid voor meerdere organisaties.
Het waterschap werkt samen met Sportvisserij Groningen-Drenthe, natuurbeschermingsorganisaties en de provincies
Drenthe en Groningen. Door samenwerking worden maatregelen sneller en doeltreffender uitgevoerd.
Internationaal wisselt het waterschap kennis en ervaring uit met partners uit heel Europa.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.