Vissen Voor Verbinding

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. Een initiatief van een brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren, zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.Funen

Het Deense eiland Funen geldt als belangrijke inspiratiebron voor Vissen voor Verbinding. In de jaren ‘80 waren de rivieren en de vispopulaties op dit eiland in slechte conditie. Het project “Zeeforel Funen” zorgde in de jaren ’90 echter voor verbetering: de waterkwaliteit is sterk verbeterd. Hier bovenop hebben de lokale overheden de afgelopen jaren geïnvesteerd in het herstel van de zeeforelpopulatie. Beken werden hersteld, jonge visjes (smolts) van de zeeforel werden uitgezet.

Daarnaast is geïnvesteerd in de verbetering van de toerismemogelijkheden en de communicatie & marketing daarvan in geheel Noordwest-Europa. De investering resulteerde in positieve regionale economische ontwikkeling en daarmee hogere belastingopbrengsten. Een sterke economische business case die na 25 jaar zichzelf bedruipt.

Ecologie

Ook in Noord-Nederland kennen we een dergelijke achteruitgang van vispopulaties. Een van de oorzaken van de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee is de slechte natuurlijke verbindingen tussen Wad en achterland, de beken. Een aantal belangrijke vissoorten die in de Waddenzee leven, paait in de beken en groeit daar op. Versterking van deze vispopulaties in de Waddenzee kan daarom alleen door vismigratie te verbeteren naar het achterland, waar de paaigebieden liggen. Zee en beken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet, barrières in de trekroute beter passeerbaar gemaakt en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Economie

Voor de versterking van de regionale economie willen de initiatiefnemers samen met ondernemers uit de regio een sportviseconomie ontwikkelen. Het is een regio waar je kunt vissen op snoekbaars, brasem, winde en platvis. De komst van de zeeforel maakt het gebied voor sportvissers extra aantrekkelijk. Door het Lauwersmeer als sportvisbestemming op de kaart te zetten, leveren de te nemen maatregelen niet alleen ecologische, maar ook economische winst op.


Van Waddenzee tot beek

Groningen is één van de weinige provincies waar de beken in zee uitkomen. In dit geval de Lauwers en het Reitdiep met al haar bovenlopen (Peizerdiep, Eelderdiep, Dwarsdiep etc). Deze beken zijn bijzonder in Nederland en van groot belang voor het voortbestaan van diadrome vis, vissen die ook een belangrijke voedselbron vormen voor de diverse vogels van de Waddenzee. Daarom wordt over het hele traject, van de Waddenzee en Lauwersmeer tot aan de bovenlopen van de beken, maatregelen genomen. Voor ecologisch herstel en economische ontwikkeling.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.