Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ GRONINGEN DRENTHE
Sportvisserij Groningen Drenthe is gevestigd te Tynaarlo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02076163. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Groningen Drenthe verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Groningen Drenthe verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Groningen Drenthe aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Groningen Drenthe (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Sportvisserij Groningen Drenthe verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.betaalgegevens;
i.het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.
l.Foto’s.
m.Strafrechtelijke gegevens.

1.3 Sportvisserij Groningen Drenthe kan deze gegevens gebruiken voor:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•het leveren van producten en diensten;
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving;
•het verstrekken van (wedstrijd)toestemming(en);
•het organiseren van beurzen, wedstrijden en evenementen;
•het organiseren van opleidingen en cursussen;


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Groningen Drenthe via telefoonnummer 0592-542890 of per e-mail: info@vissen.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Groningen Drenthe persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Groningen Drenthe met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Groningen Drenthe.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Groningen Drenthe zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Sportvisserij Groningen Drenthe treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 Sportvisserij Groningen Drenthe kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•Landelijke overkoepeling Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Groningen Drenthe indirect via Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij Groningen Drenthe (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Groningen Drenthe verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Groningen Drenthe daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Tynaarlo, juli 2018Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.