Bestuur

De federatie heeft een bestuurlijke- en een uitvoerende taak. De bestuurlijke taak behelst het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging Sportvisserij Groningen Drenthe, het vaststellen van meerjaren beleidsplannen, jaarplannen, de jaarlijkse begroting. Het federatiebestuur bestaat statutair uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 portefeuillehouders. Het hoogste orgaan binnen de federatie is de ledenvergadering. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden middels het jaarverslag en vraagt instemming voor het gevoerde beleid, met inbegrip van het financiële beleid.  

Vacant: Voorzitter     

Vacant: Penningmeester 

Vacant: Secretaris

Vacant: Portefeuillehouder Handhaving

Vacant: Portefeuillehouder Wedstrijden

                         

     Harald Bremmer: portefeuille Water & Vis                              Eddy Norder : portefeuille Doelgroepen


 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.