Bestuur

De federatie heeft een bestuurlijke- en een uitvoerende taak. De bestuurlijke taak behelst het besturen en vertegenwoordigen van Sportvisserij Groningen Drenthe, het vaststellen van meerjaren beleidsplannen, jaarplannen  de jaarlijkse begroting. Het federatiebestuur bestaat statutair uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 portefeuillehouders. Het hoogste orgaan binnen de federatie is de ledenvergadering. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden middels het jaarverslag en vraagt instemming voor het gevoerde beleid, met inbegrip van het financiële beleid.  


Secretaris en interim-voorzitter: Peter Brouwer

Penningmeester: André van Moock 

Portefeuillehouder Handhaving: Jan Steenhuis


Portefeuillehouder Wedstrijden: Geert Boelens


Portefeuillehouder Water & Vis: Daniël Takken  

                          

Vacant : portefeuille Doelgroepen


 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.