Nachtvissen en Derde hengel

Landelijke Nachtvistoestemming-> Bestel hier de NachtVIS- en/of DerdeHengeltoestemming

Om het nachtvissen in goede banen te leiden heeft Sportvisserij Nederland samen met de federaties een gezamenlijke landelijke Nachtvistoestemming ontwikkeld. Deze Nachtvistoestemming geeft aan in welke wateren die in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, er 's nachts gevist mag worden. Bij deze wateren staat het symbool .

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ontvangt de sportvisser bij de VISpas, zodat hij/zij  weet voor welke wateren er een Nachtvistoestemming nodig is. Voor nagenoeg alle wateren met het nachtvissymbool  geldt dat het hele jaar ’s nachts gevist mag worden. Een sportvisser moet voor eventuele aanvullende voorwaarden altijd goed kijken bij het water waar hij/zij wil gaan vissen.

De Nachtvistoestemming kost € 10,-. De Nachtvistoestemming bestaat uit een hologramsticker die op een speciale plaats op de achterzijde van de VISpas geplakt moet worden. De sportvisser moet deze toestemming bij Sportvisserij Nederland bestellen.  

Landelijke Derde Hengeltoestemming:

Daarnaast is de Derde hengel toestemming landelijk ingevoerd. Deze toestemming kost € 25,-. Ook hier geldt dat de sportvisser de toestemmingssticker bij Sportvisserij Nederland. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staat met het symbool aangegeven in welke wateren met drie hengels gevist mag worden.

Tentje

Het is nog altijd de bevoegdheid van de gemeente om dit te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV staat vaak op de website van de gemeente. Als de gemeente het gebruik van een tentje (schuilmiddel) toestaat dan kan de visrechthebbende hieraan – net als bij het nachtvissen – nadere voorwaarden stellen. Om te weten of iemand een tentje mag gebruiken, moet dus eerst gekeken worden naar de APV en vervolgens in de schriftelijke toestemming (vergunning) voor het vissen.

De wateren waar het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan zijn in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voorzien van het symbool . Als dit symbool niet bij een water staat, is niet toegestaan een schuilmiddel te gebruiken of onbekend of dit mag. Om er achter te komen of bij deze wateren een schuilmiddel mag worden gebruikt, moet worden gekeken naar wat er in de APV van de betreffende gemeente staat.

Zowel de Nachtvistoestemming als de Derde hengeltoestemming gelden voor het hele jaar en zijn strikt persoonsgebonden.

Voor wie?

De NachtVIStoestemming is verplicht voor iedere VISpashouder die doorvist twee uur na zonsondergang tot 1 uur vóór zonsopgang.

De Derde Hengeltoestemming is verplicht voor iedere VISpashouder die met drie hengels wil vissen.

Hoe aanvragen?

Je kunt hier een Nachtvistoestemming en of Derde hengeltoestemming aanvragen. De gegevens die je moet invullen staan op je VISpas. 

2020/ 2021

Heb je voor 2020 al een Nachttoestemming en/of /Derde hengel toestemming, dan hoef je deze voor 2021 niet meer aan te vragen. 

Uitzonderingen

Peurders die in het bezit zijn van een peurvergunning van Sportvisserij Groningen Drenthe, zijn vrijgesteld van de NachtVISpas van de federatie. Dit geldt overigens alleen voor de wateren die onder de federatie vallen. Voor de overige wateren geldt deze vrijstelling niet. 

Verenigingen die nachtviswedstrijden organiseren, hebben geen NachtVIStoestemming nodig, mits deze worden aangevraagd. Dit wordt geregeld in de toestemmingsbrief van de federatie. Dit geldt ook voor het voor handen hebben van meerdere hengels of topsets tijdens een wedstrijd. 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.