Bereikbaarheid - Bevisbaarheid

Een van de belangrijkste doelstellingen van de federatie is om het viswater voor de sportvisser bereikbaar te houden. Zo zijn de knelpunten in 2011 in kaart gebracht in een oeveratlas, die met behulp van de hengelsportverenigingen is samengesteld. De knelpunten zijn met behulp van de waterschappen en gemeenten aangepakt.


Inzet Harkboot

Sportvisserij Groningen Drenthe heeft sinds 2017 de mogelijkheid om concreet actie te ondernemen op klachten van verenigingen en individuele sportvissers dat sommige wateren steeds minder bevisbaar zijn door de welig tierende waterplanten, waarbij exoten voor extra problemen zorgen. 

In zulke gevallen kan de inzet van de harkboot de situatie verbeteren. Inmiddels is de harkboot ingezet in onder meer de volgende wateren; Kanaal Buinen-Buinerveen, Oranjekanaal en Oude Winschoterdiep bij Sappemeer, maar ook in vijvers als die in het stadspark in Winschoten en in de Eendrachtsvijvers in Appingedam.

Heeft u een klacht over de bevisbaarheid van een water in Groningen en Drenthe, meld het dan via onderstaand formulier. Zo kunnen wij huidige knelpunten in kaart brengen en ontvangt u een terugkoppeling van de acties die ondernomen worden.

Rapportage monitoring Oranjekanaal 2020

Elk waterschap, provincie, gemeente en vissers hebben de laatste jaren te maken met overlast van exoten in hun wateren. Er wordt door overheden maar ook de sportvisserij organisaties veel geld uitgegeven aan het beheersen van dit probleem. Ieder op zijn eigen manier. De een gebruikt een maaiboot de ander de harkmethode of weer een ander de hydroventuri. De vraag blijft altijd wat is effectief en tegen welke prijs. Om een antwoord op deze vraag te krijgen is 3 jaar geleden onderzoeks en adviesbureau Roelf Pot gevraagd om in opdracht van #waterschapvechtstromen, #waterschapdrentsoverrijsseldelta en Sportvisserij Groningen Drenthe onderzoek uit te voeren op het Oranjekanaal. Dit kanaal is bijna overal dicht gegroeid met exoten. Het onderzoek is afgerond en verwoord in een verhelderende rapportage.

Belangstellenden kunnen het rapport opvragen bij info@vissen.nl (u betaalt alleen de portokosten).
Of hier digitaal te downloaden.


Voor meer informatie over de harkboot, zie www.harkboot.nl.


Voeg bij voorkeur foto's toe of een filmpje waarop duidelijk te zien is wat het probleem is. 

In de bijlage kunnen foto's in jpg-formaat toe worden gevoegd, word-documenten en pdf-documenten van hoogstens 1 MB.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.