Monitorings- en beheerplan aal in het stroomgebied van de Westerwoldsche Aa in Oost-Groningen

De ledenvergadering van de federatie heeft in april 2005 besloten in het werkgebied van de federatie een tweetal aalreservaten in te stellen: Midden-Drenthe en het stroomgebied van de Westerwoldsche Aa in Oost-Groningen. In beide reservaten is zowel de beroeps- als de sportvisserij op aal beëindigd. De Westerwoldsche Aa watert via het complex van Nieuwe Statenzijl uit op de Dollard.

Klik hier voor het Regionaal Aalbeheerplan.

Aalgoot bij Nieuwe Statenzijl