Water en vis

Sportvisserij Groningen Drenthe huurt de volledige visrechten van vrijwel alle wateren in onze regio van de waterschappen, provincies, gemeenten en natuurorganisaties. Deze visrechten maken niet alleen de sportvisserij mogelijk, ze geven ons ook een verantwoordelijkheid voor het beheer van de visstand. Een jaar of 25 geleden zag dat visstandbeheer er heel anders uit dan anno nu. Toen waren we de enige die zich met het beheer bezighield en konden we zelf beslissen wat we wilden, zoals karpers uitzetten zo veel we maar wilden... Tegenwoordig is visstandbeheer niet meer de exclusieve taak van de federatie. De waterschappen zijn sinds 2000 verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer, met inbegrip van de visstand. Dit is aan regels gebonden. Volgens bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water mogen geen activiteiten plaatsvinden die de ecologische kwaliteit van wateren kan benadelen, op straffe van boetes, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beken, kanalen en plassen. 

Kort gezegd: het visstandbeheer moet tegenwoordig integraal plaatsvinden. Gezamenlijk dus. Aan de ene kant is dat een grote vooruitgang. Wij kunnen immers geen vispassages aanleggen waardoor vissoorten als de winde het veel beter krijgen omdat ze hun paaigebieden in de bovenlopen van onze beken weer kunnen bereiken. De waterschappen kunnen dit wel en doen dit ook waardoor de winde het tegenwoordig erg goed doet. Aan de andere kant kunnen wij bijvoorbeeld niet zomaar karpers uitzetten. Dit moet zorgvuldig worden overlegd met de waterschappen en moet er een vorm worden bedacht waarbij wél karper wordt uitgezet  maar de ecologische doelen van de waterschappen geen aantoonbaar gevaar lopen. Het Karperuitzetplan Scheepvaartkanalen van de federatie en de waterschappen is daar een goed voorbeeld van: we kunnen sinds 2018 30 jaar lang karpers uitzetten in de kanalen tot een karperbestand is bereikt van 30 kilo per hectare. 

Gelukkig hebben wij goede relaties met onze waterschappen.  De medewerkers van de federatie hebben bijna dagelijks contact met  de vier waterschappen in ons gebied en werken mee aan de opstelling van waterschapsplannen en nota's als die betrekking hebben op de visstand en de visserij.  Ook met de landschapsorganisaties en gemeenten zijn de lijnen kort. 

Dit alles om ons doel zoals dat in onze statuten is opgeschreven te bereiken: we werken aan een gezonde, evenwichtige en gevarieerde visstand die bij het betreffende watertype hoort en die zichzelf in stand kan houden.

Ook belangrijk is het gebruik van onze wateren door sportvissers. Bereikbaarheid en bevisbaarheid van viswateren zijn twee speerpunten. Om deze te blijven garanderen worden verschillende projecten uitgevoerd waarbij bestaande visstekken worden onderhouden en nieuwe visstekken worden gerealiseerd. Dit alles vindt mede plaats op basis van de Oeveratlas die we in 2011 hebben opgesteld, samen met onze hengelsportverenigingen. Ook hier zijn we gebonden aan de watereigenaren, we knippen en snoeien immers in hun eigendommen. De samenwerking gaat ook hier prima. Sterker nog: wij zijn in 2017 begonnen dichtgegroeide viswateren bevisbaar te maken door op eigen rekening de harkboot in te zetten die de waterplanten niet afmaait maar met wortel en al uittrekt. Dit gaat zo goed dat de waterschappen en gemeenten nu ook zelf de harkboot inhuren om de waterplantenoverlast de baas te kunnen.


Samen met de waterschappen en de plaatselijke hengelsport verenigingen kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe visstekken.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.