Water en vis

De Hengelsportfederatie Groningen Drenth houdt zich continu bezig met de zorg voor goed en gezond viswater binnen haar gebied. De medewerkers van de federatie hebben hierover bijna dagelijks contact met  bijvoorbeeld de vier waterschappen in haar gebied, de landschapsorganisaties en gemeenten. Daarnaast zijn ze nauw betrokken bij de verschillende visstandbeheercommissies (VBC’s) en leveren een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de diverse visplannen. Ontwikkelingen als Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water worden nauwlettend gevolgd, zodat de sportvisserij niet belemmerd wordt en waar mogelijk kan worden verbeterd. Bereikbaarheid en bevisbaarheid van viswateren zijn twee speerpunten. Om dit te blijven garanderen worden verschillende projecten uitgevoerd waarbij nieuwe visstekken gerealiseerd worden.


Samen met de waterschappen en de plaatselijke hengelsport verenigingen kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe visstekken.