Districten

De federatie bestaat uit 9 districten. Gemiddeld bestaat een district uit 20 hengelsportverenigingen en vergaderen in het voor en najaar. Ze organiseren verschillende activiteiten voor jong en oud.

Er zijn 4 actieve districten; Schildmeer, De Veenstreek, Westerwode en Hunsingo. In deze actieve districten werken de verenigingen veel samen om het viswater bevisbaar en bereikbaar te houden.

Daarnaast zijn er nog 5 administratieve districten. De voor en najaarsvergaderingen en de besturenvisdagen worden door het kantoor en het bestuur van de federatie georganiseerd. de administratieve districten zijn: Veenkoloniën, De Hondsrug, stad Groningenl, Midden Drenthe en Noorderveld Westerkwartier.


Vele handen maken licht werk