Over Hengelsportfederatie Groningen DrentheDe Hengelsportfederatie Groningen Drenthe vormt de overkoepeling van 160 hengelsportverenigingen waarbij circa 50.000 sportvissers zijn aangesloten. De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe is hiermee in beide provincies een van de grootste federaties, actief op het terrein van openluchtrecreatie en integraal waterbeheer. 

Missie, visie en doelstellingen Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

De doelstellingen van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe liggen vast in de statuten van de federatie en zijn belangrijk in het officiële verkeer tussen de federatie en diverse organisaties. Voor de komende jaren ziet de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe de volgende belangrijke speerpunten binnen deze doelstellingen.

 Visie

In Nederland kan iedere aangesloten sportvisser met één document in alle (regionale) wateren vissen. Deze wateren zijn goed toegankelijk en bereikbaar, de visstand is duurzaam, gezond en gevarieerd, zodat elk type sportvisser hier met plezier kan (blijven) vissen.

De sportvisserij in Groningen en Drenthe is goed georganiseerd en is daardoor én door het grote aantal leden een maatschappelijke organisatie van betekenis. Missie

De visie, ofwel de manier waarop de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe haar missie wil bereiken is gebaseerd op vier uitgangspunten:

 • de sportvisser staat centraal;
 • binnen de sportvisserij wordt sterker samengewerkt;
 • Partner met recht;
 • een proactieve en reactieve bijdrage.

Doelstellingen

De volgende doelstellingen van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe zijn direct afgeleid van de statuten en zijn te herkennen in de missie van de federatie:

 • het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
 • het beschermen en verbeteren van de visstand;
 • het geven van voorlichting en educatie op het gebied van vis, het leefmilieu van vis en de sportvisserij;
 • het behartigen van de belangen van de
  hengelsport in het algemeen en in het bijzonder van de aangesloten leden;
 • (mee)werken aan actief waterbeheer.

dit alles in de ruimste zin.