Federatieve Wedstrijdcoach

Elke visser heeft het vissen van een ander geleerd. Zo kan een kleindochter met haar opa gaan sportvissen aan het kanaal of een vader neemt zijn zoon mee op de boot. Ieder talent heeft dus een zogeheten mentor. Wanneer een talent eenmaal de weg naar de waterkant gevonden heeft, wil dit niet zeggen dat de begeleidingstaak is volbracht. Sportvisserij Nederland wil dat de rol van de vader of opa wordt aangevuld of overgenomen door een wedstrijdbegeleider binnen de hengelsportvereniging en later door een wedstrijdcoach van de federatie.

Een wedstrijdbegeleider heeft als doel om wedstrijdvissers binnen de vereniging te stimuleren, trainen en coachen. Deze taak wordt overgenomen door de wedstrijdcoach wanneer een talent in aanmerking komt om regionaal te gaan vissen. Een federatieve wedstrijdcoach heeft als doel om talent in de regio in kaart brengen. Hij begeleidt deze talenten richting het nationaal wedstrijdvissen. Het talent komt zo trapsgewijs in beeld bij de bondscoaches en ontwikkelt zich tot senior wedstrijdvisser. Om vast te stellen wat een talent is, wil Sportvisserij Nederland kaders ontwikkelen op technisch gebied. Dit technisch talentenplan wordt vervolgens op alle niveaus uitgedragen door de coaches en begeleiders.

Wat moet hij/zij doen? 

-De federatief wedstrijdcoach scout en begeleidt de federatieve jeugdteams. Zowel op vistechnisch als organisatorisch niveau.
-De federatief wedstrijdcoach managet en organiseert jeugdwedstrijdactiviteiten in de regio van begin tot eind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan planning, uitvoering, budget en materiaal.
-De federatief wedstrijdcoach draagt zorg voor de communicatie rondom deze activiteiten. De talenten (in de dop) moeten de activiteiten kunnen vinden.
-De federatief wedstrijdcoach heeft de educatieve en vistechnische kwaliteiten om talenten te trainen en op te leiden tot wedstrijdvisser.
-De federatief wedstrijdcoach werkt samen met de landelijke bondscoaches en eventuele begeleiders bij de hengelsportvereniging. Hij/zij is de spin in het web.

Wat wordt er gevraagd?

-VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen.
-Affiniteit met zowel kinderen als ouders.
-Beschikken over voldoende basiskennis en –kunde over wedstrijdvissen.
-Sterk ontwikkeld organisatorisch vermogen.
-Kan van een afstand, met een neutrale blik, talent beoordelen.
-Goed ontwikkelde educatieve vaardigheden. Kan aansluiten bij de belevingswereld van jeugd en dit zodoende ook overbrengen.
-Benaderbaar en proactief: werkt zelfstandig met eventuele ondersteuning van Sportvisserij Nederland en de federatie waarin hij/zij werkzaam is.
-Is vernieuwend, houdt de actuele trends binnen de wedstrijdvisserij bij.
-Heeft géén commercieel belang binnen de hengelsport.
-Pre: heeft een netwerk binnen de (federatieve) hengelsport. 

Doelen: 

De volgende doelen moet de wedstrijdcoach binnen de duur van zijn/haar regeling gerealiseerd hebben:
-Drie bijeenkomsten met alle federatieve wedstrijdcoaches bijwonen op het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland te Bilthoven. Hier worden de voortgang, planning en andere voorkomende werkzaamheden besproken en wordt uniformiteit gewaarborgd.
-Minimaal twee open clinics (met theorie- en praktijkonderdelen) voor jeugd organiseren en uitvoeren.
-Organiseert minimaal één open (laagdrempelige) jeugdwedstrijd in het gebied waarin de wedstrijdcoach werkzaam is.
-Minimaal één federatief team (NTC Dames en U20) per werkgebied, waarbij de wedstrijdcoach verantwoordelijk is voor het scouten, formeren van het team, trainen, organisatie rondom de wedstrijden en het coachen tijdens de wedstrijden.
-Biedt ondersteuning aan de federatie bij het organiseren en uitvoeren van de federatieve wedstrijdkalender waar nodig.
-Rapporteert maandelijks de voortgang aan de contactpersonen van de wedstrijdcoach binnen Sportvisserij Nederland en de federatie waarin hij/zij werkzaam is. 

Taken en planning 
Een globale seizoensplanning met daarin de taken verwerkt:

Maand Werkzaamheden
 Maart
Voorbereiding seizoen
Bijeenkomst Sportvisserij Nederland
Clinic (theorie)
 April
Clinic (praktijk)
 Mei
1e weekend Nationale Teamcompetitie Dames + U20

 Juni
Formeren team(s) en trainen
Bijeenkomst Sportvisserij Nederland
 Juli
Trainen en voorbereiden competitie
 Augustus
Trainen en voorbereiden competitie
 September
2e weekend Nationale Teamcompetitie Dames + U20

 Oktober
Nazorg en evaluatie
 November
Bijeenkomst Sportvisserij Nederland
Planning volgend seizoen opmaken

Bij volledige invulling van alle genoemde taken komt de tijdsbesteding gemiddeld neer op zo’n 35 uur per maand (315 uur per seizoen). 

Contract en honorarium
Iedere wedstrijdcoach krijgt een contract voor een jaar, startend op 1 januari en eindigend op 31 december. Ieder jaar wordt er in november geëvalueerd – op basis van al dan niet behaalde doelstellingen – en wordt bezien of het contract met een jaar wordt verlengd.

Opbouw loon 
Per maand (9 maanden) ontvangt de wedstrijdcoach een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 500. Daar voert de wedstrijdcoach ongeveer 35 uur per maand vrijwilligerstaken voor uit. Daarnaast kan tot een maximumbedrag van € 1.000 per seizoen aan onkosten worden gedeclareerd. Hieronder vallen: reiskosten, eten en drinken, eventuele overnachtingen, etc. Sportvisserij Nederland geeft de vergoeding jaarlijks op bij de belastingdienst (IB47). De wedstrijdcoach is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de ontvangen vrijwilligersvergoeding via de aangifte inkomstenbelasting.


Sollicitatieprocedure
Binnen het werkgebied van Sportvisserij Groningen Drenthe is in eerste instantie ruimte voor 1 wedstrijdcoach. Uit de binnengekomen sollicitaties zullen een aantal kandidaten worden gekozen en voorgedragen aan Sportvisserij Nederland, waar uiteindelijk de laatste sollicitatieronde plaatsvindt. 

Sollicitaties, voorzien van CV  kunnen tot en met vrijdag 1 februari 2019 worden gericht aan info@vissen.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratief medewerker wedstrijden Renate Reinders-Jager van Sportvisserij Groningen Drenthe via 0592-542890 op werkdagen tussen 09.00 en 13.00.
Algemeen
Functie Federatieve Wedstrijdcoach
Locatie Tynaarlo
Dienstverband
Uur per week 8 uur
Dienstverband Parttime
Startdatum 01-03-2019
Contact
Naam Renate Reinders-jager
E-mail renate@vissen.nl
Telefoonnummer 0592-542890

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.