Wedstrijdvissers dragen bij aan vismigratieonderzoek van de Winde in Groningen en Drenthe

0 2619
13 jun

Sinds enkele jaren voert waterschap Hunze en Aa’s in de stroomgebieden van de Hunze en de Westerwoldse Aa vismigratie onderzoek uit met PIT-tags.

Foto: Wedstrijdvissers doen mee aan vismigratieonderzoek Winde.

In het voorjaar worden in deze beken fuiken geplaatst. De vis die hiermee wordt gevangen krijgt operatief een PIT-tag, een klein zendertje. Langs de beek staan ontvangers die vastleggen wanneer een gezenderde vis passeert. Zo wordt het migratiegedrag in de beken en de kanalen onderzocht en wordt bekeken in hoeverre de aangelegde vispassages goed functioneren. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren  in de Hunze 1142 vissen getagd, waaronder 141 Windes. Het onderzoek in de Hunze is recentelijk in het mei nummer van Het Visblad (regio editie) nader toegelicht. Klik hier voor het artikel.

Binnen het onderzoek zijn grote aantallen Windes waargenomen die in maart en april voor een korte tijd de Hunze opzwemmen om in de omgeving van Gieterveen te paaien. Vervolgens laten ze zich weer de beek afzakken om via De Groeve naar het Zuidlaardermeer en de Groninger kanalen te verdwijnen. Vaak zien we deze windes het hele jaar niet meer terug in de Hunze. Tenminste tot het volgende voorjaar, want dan zijn ze er gewoon weer! Een aantal Windes hebben we op deze manier al tijdens alle 4 de voorjaren (2013-2016) dat het onderzoek plaatsvindt waargenomen.

Waar blijven de Windes na de paai?

Als de Windes na de paai het meest noordelijke PIT-antenne station bij De Groeve gepasseerd zijn kunnen de vissen niet verder worden gevolgd. Daarvoor zijn de kanalen en het Zuidlaardermeer simpelweg te groot en te breed. Hier zijn de PIT-antennes niet geschikt voor. Gelukkig zijn er meer mogelijkheden! Verschillende sportvissers hebben aangegeven de laatste jaren veel Winde te vangen in het noordelijke deel van het Eemskanaal bij Amsweer. Dat bleek ook tijdens de NK Feeder dat vorig jaar hier plaatsvond: de Nederlands Kampioen behaalde de titel met de vangst van louter Windes. Het is lastig om in dit grote kanaal met de zegen of de kuil (dit zijn visnetten die vanuit boten kunnen worden gebruikt) gericht op deze Windes te vissen. Daarom leek de Federatieve Selectiewedstrijd Feeder en Federatief Kampioenschap Feeder Teams in het Eemskanaal bij Amsweer een goede kans om te kijken of hier ook oude bekenden uit de Hunze aanwezig waren.

Vangsten op zaterdag 11 juni 2016

De Commissie Organisatie Wedstrijden van de federatie werkte graag mee aan het onderzoek. Zoals verwacht is er tijdens de wedstrijd een mooi aantal windes gevangen. Na het wegen van de vangsten van de deelnemers zijn de gevangen Windes door bureau Visadvies verzameld. In totaal zijn er 59 door verschillende vissers aangeleverd voor het onderzoek. Er was een grote verscheidenheid in maten. De kleinste winde was 20 cm bij 84 gram, de langste 53 cm bij 1742 gram. Dit was echter niet de zwaarste. Qua gewicht was dit een exemplaar van 52 cm bij 1975 gram.

2 terugvangsten uit de Hunze

Bij de 59 windes zaten twee oude bekenden uit de Hunze. Windes met de PIT-tag nummers 7268 en 7280. Beide vissen zijn dit voorjaar ook waargenomen bij het paaien in de Hunze bij Gieterveen, bijna 58 kilometer verderop!

PIT-tag nummer 7268

De Winde met tag nummer 7268 is gemerkt op 12 maart 2015 in de Hunze bij het dorpje Spijkerboor. Op dit moment had deze vis een lengte van 44 cm bij 1290 gram. Bij de terugvangst in het Eemskanaal bij Amsweer op 11 juni 2016 was deze vis gegroeid tot 47 cm bij 1535 gram.

Deze Winde is zowel in het voorjaar van 2015 (12 maart om 19.57 uur) als in 2016 (8 maart en 5 april) waargenomen op de antennes van PIT-antenne station H1 bij Gieterveen.

PIT-tag nummer 7280

De Winde met tag nummer 7280 is ook gemerkt op 12 maart 2015 in de Hunze bij Spijkerboor bij een lengte van 47 cm en een gewicht van 1605 gram. Bij de terugvangst in het Eemskanaal bij Amsweer op 11 juni 2016 was deze vis in lengte gegroeid tot 49 cm. Het gewicht was met 1465 gram wel lager. Mogelijk gaat het hier om een vrouwtje dat in maart 2015 vol met kuit is gevangen en nu in afgepaaide staat is teruggevangen.

Van deze Winde zijn meer waarnemingen beschikbaar. Op 12 maart 2015 is deze vis om 19.03 uur bij de H1 waargenomen. In 2016 is het opzwemmen en terugzwemmen naar het Zuidlaardermeer in detail te volgen. Op 11 maart 2016 (10.02 uur) word de antenne bij De Groeve gepasseerd en op 12 maart Gieterveen (20.42). Vervolgens blijft deze vis in het Torenveen gebied tussen Gieterveen en Gasselternijveen tot 22 april (06.10). De terugreis gaat snel want al op dezelfde datum zwemt deze winde om 17.58 uur langs de antenne bij De Groeve.

Foto's: Alle gevangen windes werden gescand op de aanwezigheid van een Pit-tag. De vissen die geen tag hadden, kregen deze ter plaatse ingebracht.


Een zeer geslaagde merkactie

Naast de interessante informatie die de twee terugvangsten hebben opgeleverd zijn de overige vissen voorzien van een PIT-tag. We zijn benieuwd welke van deze dieren komend voorjaar weer gedetecteerd gaan worden op de Drentse beken. Aangetoond is in ieder geval dat de Windes dankzij de aangelegde vismigratievoorzieningen uitstekend in staat zijn vanuit Delfzijl hun paaigebieden te vinden in de bovenlopen van de Hunze.

Waterschap Hunze en Aa’s, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Visadvies willen hierbij graag alle deelnemers en  de organisatie bedanken voor de geweldige medewerking. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.