Historisch moment jonge Duitse zeeforel in Drenthe

0 2672
07 apr

Op dinsdagochtend 7 april werden zo’n 5000 jonge zeeforellen van enkele centimeters groot in het Lieversche Diep en het Oostervoortsche Diep uitgezet. Vanuit deze Drentse beken zwemmen deze iconische trekvissen geleidelijk stroomafwaarts naar het Lauwersmeer en uiteindelijk de Waddenzee op. Gehoopt wordt dat deze zeeforellen na enkele jaren in zee terugkeren om zich in dezelfde beken voort te planten. Deze uitzet was alleen mogelijk door de nauwe samenwerking die onze federatie heeft met haar zuster federatie Weser Ems. De zeeforelletjes zijn door de Anglerverband Weser Ems gedoneerd, waarvoor onze dank.

Een grote groep initiatiefnemers, waaronder Waterschap Noorderzijlvest, heeft zich ten doel gesteld om de verdwenen populatie zeeforellen te herstellen. Het uitzetten van de vissen gebeurd onder meer door Carla Alma, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. Zij werd bijgestaan door verschillende vrijwilligers van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. De vrijwilligers maakten eerder die ochtend de vistrap in het Oostervoortsche Diep schoon. Het initiatief om jonge zeeforel uit te zetten komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen zeven organisaties. Deze organisaties hebben een gezamenlijke Waddenfonds aanvraag gedaan voor een 5-jaar durend project om tot een gezonde zeeforel populatie te komen in het stroomgebied van het Lauwersmeer. Om te verkennen hoe de zeeforellen zich gedragen worden de kleine exemplaren die dinsdag zijn uitgezet nauwgezet gevolgd. Dit geldt ook voor de volwassen exemplaren die een maand eerder in het Lauwersmeer zijn losgelaten. 

Wat maakt de samenwerking bijzonder?

De zeven organisaties die mee doen hebben verschillende belangen op zowel ecologisch, als economisch vlak. Die belangen blijken goed te combineren. De deelnemende organisaties hebben met het project de volgende doelen gesteld: 
•het herstel van de zeeforelpopulatie; 
•de verbetering van de waterkwaliteit in de Groningse en Drentse beken; 
•het Lauwersmeer, en later ook de Drentse beken, aantrekkelijker maken voor sportvissers en toerisme vergroten; 
•het herstel van de natuurlijke verbinding tussen de Drentse beken en de Waddenzee. 


Is het idee nieuw? 

Het idee is niet nieuw. Op het Deense eiland Funen zijn ze jaren geleden al gestart met een zelfde soort project. Dit is een groot succes. Na 25 jaar hebben ze een gezonde zeeforelpopulatie en 64.000 extra overnachtingen door sportvissers. Hiermee wordt het geld dat jaarlijks wordt besteed aan het herstellen van de natuur, verbetering van de waterkwaliteit en promotie terugverdiend. Wat houdt de proef in? Het uitzetten van de jonge zeeforel op 7 april is een pilot. We kijken wat de forellen gaan doen. Blijven ze in de beek of trekken ze juist weg? En hoe groot is hun overlevingskans? Ook de volwassen zeeforellen die in maart in het Lauwersmeer zijn uitgezet worden gemonitord. Dit geeft ons belangrijke inzichten voor een eventueel vervolg. Als de subsidieaanvraag bij het Waddenfonds wordt toegekend, starten we officieel met het meerjarenproject. 
We zullen dan onder meer: 
•verschillende keren jonge zeeforel en eitjes uitzetten in de Drentse beken; 
•gemalen visvriendelijker maken, stuwen vervangen en grindbedden aanleggen die ook geschikt zijn voor zeeforel om te paren; 
•in de gaten houden hoe het gaat met de forel (monitoren); 
•de omgeving informeren en betrekken. 


Welke partijen werken hierin samen? 

Het verzoek om een bijdrage van het Waddenfond voor het vervolgproject is aangevraagd door Noorderzijlvest. Dit deden wij mede namens Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Nederland, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer en de gemeente Dongeradeel.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.