Dit jaar minder glasaal voor de kust dan in 2013

0 2836
28 nov

Meer dan 40 vrijwilligers bezochten op 27 november in Den Helder de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar het aanbod van trekvissen langs de Waddenkust. Dit onderzoek, waarbij tientallen vrijwilligers op 17 locaties langs de kust tussen Den Helder en Nieuwe Statenzijl in het voorjaar met kruisnetten het aanbod van trekvissen monitoren, beleefde in 2014 zijn derde jaargang.

Uit de presentatie van George Wintermans bleek dat in 2014 beduidend minder trekvissen zijn gevangen dan in 2013, maar wel iets meer dan in 2012. Driedoornige stekelbaars was dit jaar goed voor 58% van de vangst, gevolgd door glasaal (34%) en spiering (4%).  In aantallen: in 2014 zijn 90.900 trekvissen gevangen, in 2013 waren dat er 138.400 en in 2012 76.000. Helaas heeft de opvallende opleving van glasaal in 2013 zich dus niet doorgezet; het lijkt er op dat 2013 een topjaar was door natuurlijke variaties in het aanbod en dat we nu weer terug zijn op het gemiddelde, veel lagere niveau.


Het aanbodonderzoek langs de kust wordt uitgevoerd in het kader van Ruim Baan voor Vissen, het miljoenenproject van de 4 noordelijke waterschappen waarin met subsidie uit het Waddenfonds de kust en het achterland beter passeerbaar worden gemaakt voor vissen die migreren tussen zout en zoet water. De federatie coördineert het aanbodonderzoek, de uitvoering en rapportage ligt bij Wintermans Ecologenbureau. Het onderzoek zou in principe 3 jaar duren, maar vanwege het succes wordt nu gestreefd naar een extra jaar. Bovendien kan bij verlenging worden bekeken of de vispassages, die inmiddels in een aantal zeegemalen zijn aangelegd, naar behoren functioneren.


In Den Helder bleek dat het animo onder de vrijwilligers om een jaar door te monitoren groot was. Dat is bijzonder want het is intensief werk. Twee maal per week moet men bij hoog water (zowel overdag als ’s nachts) naar de kustlocatie om daar meerdere trekken met een kruisnet uit te voeren om vervolgens de vangst te tellen en te noteren.

Ieder jaar kiest de projectgroep die het onderzoek begeleidt (waterschapsecologen en de federatie) de ‘monitoorder van het jaar.’ Dit jaar is dit Jan Schoonveld, de beheerder van het zeegemaal Noordpolderzijl die al vele jaren betrokken is bij onderzoeken naar vis en vismigratie.


Monitoorder van het jaar Jan Schoonveld ontvangt de knapzak van de voorzitter van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, Herman Dirks.Jeroen Huisman, docent en onderzoeker bij Van Hall Larenstein aan het woord:

Behalve de presentatie van George Wintermans, kregen de vrijwilligers van Herman Wanningen een presentatie over de spectaculaire vismigratierivier die in de Afsluitdijk komt, van Edo Goverse (Ravon) een presentatie over de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek met kruisnetten in het Noordzeekanaal en ging Jeroen Huisman (docent/onderzoeker aan Van Hall Larenstein) in op de uitkomsten van het onderzoek dat zijn studenten uitvoeren naar het trekgedrag van vissen in onze regio.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.