Rapportage Visonderzoeken online

0 2217
04 aug

De rapportages van Visonderzoeken in de Visplas Zwartemeer en de 't Spiekvijver in Beilen staan online.

Samenvatting 't Spiek Beilen

Op 25 februari 2014 is op verzoek van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in 't Spiek, een visvijver in de gemeente Beilen. ‘t Spiek heeft een oppervlakte van 0,84 hectare. De bodem bestaat uit zand/veen en het water heeft een gemiddelde diepte van 0,9 meter. Opde bodem bevindt zich een modderlaag met een dikte van 10 tot 40 centimeter. De oeverlengte is 850 meter en voor circa 95% beschoeid. Er is een totale waterplantenbedekking in de zomer van circa 80%, welke voornamelijk bestaat uit onderwatervegetatie. ‘t Spiek ligt in de woonkern van Beilen en is goed bereikbaar met de auto en de (brom)fiets. De bevisbaarheid van het water is over het algemeen slecht. Langs de bevisbare oevers zijn voldoende open plekken waar door sportvissers gevist kan worden. Er is gevist met behulp van een zegen en het elektrovisapparaat. Tijdens het onderzoek zijn in totaal 7 vissoorten aangetroffen. Blankvoorn en ruisvoorn zijn de meest gevangen vissoort qua aantallen. Blankvoorn en snoek hebben het grootste gewichtsaandeel. De snoek is de belangrijkste predator. Witvissoorten zijn onvoldoende aanwezig en hebben een onevenwichtige populatieopbouw. Opvallend is dat grotere exemplaren (>20 centimeter) van witvis vrijwel niet aanwezig zijn. De conditie van de witvissoorten was gemiddeld voldoende.

Er zijn enkele knelpunten geconstateerd op het gebied van de visstand, waterkwaliteit en de inrichting:

 • De samenstelling van het bestand witvis is onevenwichtig qua lengtesamenstelling, met name grote vis ontbreekt;
 • Het water heeft een hoog ijzergehalte;
 • Er is een dikke baggerlaag aanwezig;
 • De inrichting van het water is erg eenzijdig, met andere woorden; paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden ontbreken.

Als oplossing voor de knelpunten worden de volgende maatregelen voorgesteld:

 • Aanleggen natuurvriendelijke oevers voor het realiseren van paai-, opgroei-, en schuilplaatsen;
 • Baggeren;
 • Uitzet karper en graskarper.

Klik hier voor het hele rapport.

Samenvatting Visvijver Zwartemeer

Op 26 februari 2014 is op verzoek van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Visvijver Het Zwartemeer heeft een oppervlakte van 0,97 hectare. De bodem bestaat uit veen en heeft een gemiddelde diepte van één meter. Op debodem bevindt zich een modderlaag met een dikte van 25 tot 50 centimeter. De oeverlengte is 550 meter en voor circa 70% beschoeid. Er is een totale waterplantenbedekking in de zomer van circa 5%, welke voornamelijk bestaat uit drijfbladvegetatie. Het Zwartemeer ligt nabij de woonkern van Zwartemeer en is goed bereikbaar met de auto en de (brom)fiets. De bevisbaarheid van het water is over het algemeen goed. Langs de bevisbare oevers zijn voldoende open plekken waar door sportvissers gevist kan worden. Er is gevist met behulp van een zegen en het elektrovisapparaat. Tijdens het onderzoek zijn in totaal 10 vissoorten aangetroffen. Blankvoorn is demeest gevangen vissoort qua aantallen. Snoek en blankvoorn hebben het grootste gewichtsaandeel. De snoek is de belangrijkste predator. Witvissoorten zijn onvoldoende aanwezig en hebben een onevenwichtige populatieopbouw. Opvallend is dat grotere exemplaren (>25 centimeter) van witvis vrijwel niet aanwezig zijn. De conditie van de witvissoorten was voldoende.

Er zijn enkele knelpunten geconstateerd op het gebied van de visstand, waterkwaliteit en de inrichting:

 • Er is een onevenwichtige lengte-frequentiesamenstelling van de witvissoorten (grote vis ontbreekt);
 • Het water heeft een hoog ijzergehalte;
 • Er is een dikke baggerlaag aanwezig;
 • De inrichting van het water is erg eenzijdig, met andere woorden; paai-, opgroei-, en overwinteringsgebieden ontbreken.

Als oplossing voor de knelpunten worden de volgende maatregelen voorgesteld:

 • Aanleggen natuurvriendelijke oevers voor het realiseren van paai-, opgroei-, en schuilplaatsen;
 • Baggeren.

Klik hier voor het hele rapport.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.