Meer glasaal voor de Waddenkust

0 3593
25 nov

Vanuit het Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen vindt onderzoek plaats naar het aanbod van vissen die vanuit zee het zoete binnenland binnen willen om te paaien of op te groeien. Het onderzoek duurt 3 jaar. De federatie is trekker van dit onderzoek. Afgelopen voorjaar vond de tweede onderzoeksronde plaats bij 17 locaties langs de Waddenkust van Den Helder tot aan Nieuwe Statenzijl. Tientallen vrijwilligers uit diverse organisaties hebben gedurende drie maanden twee maal per week bij hoogwater met een kruisnet het aanbod van trekvissen onderzocht. De resultaten zijn gepresenteerd op 22 november in het Woudagemaal te Lemmer.

Vergeleken met het eerste onderzoeksjaar, is 2013 opvallend goed verlopen. Er zijn meer dan twee maal zoveel vissen gevangen als in 2012. In maart en april zijn al behoorlijke aantallen driedoornige stekelbaars en spiering zijn gevangen, maar door het koude voorjaar doken de eerste glasaaltjes pas half maart op. Een maand later werden bijna overal glasalen aangetroffen waarbij vooral de oostelijke Waddenzee het goed deed. In mei hebben de goede glasaalvangsten zich ook uitgebreid naar de Friese waddenkust.
De aantallen glasalen die zijn gevangen zijn verrassend hoog. Op verschillende plekken (Roptazijl, Zwarte Haan, Noordpolderzijl, Termunterzijl, Nieuwe Statenzijl) zijn rond eind april en in mei honderden tot duizenden glasalen per bemonstering gevangen. Dat is erg veel als je bedenkt dat je met je kruisnetje van 1 bij 1 meter maar een klein stukje water afvist gedurende een paar minuten. Zelfs locaties waar andere jaren weinig tot niets werd gevangen, zoals de Delfzijllocaties, deden het nu heel redelijk met vanaf half april tot half mei regelmatig vangsten van enkele tot tientallen glasalen. Je zou bijna gaan denken dat de aalbeschermingsmaatregelen van de overheid al snel vruchten afwerpen, maar dat is te kort door de bocht. Gezien de levenscyclus van de paling kan enig herstel van de stand pas na een aantal jaren merkbaar zijn.Foto: George Wintermans presenteert de resultaten van 2013 aan de meewerkende vrijwilligers

Niet alleen de glasaal deed het goed, dit voorjaar. Ook de spiering-, haring/sprot- en zeenaaldvangsten waren verrassend groot. Verder zijn er ook weer bijzondere vangsten gedaan: Snotolf, Steenbolk, Zeeforel (50 cm!), Schar, Zeedonderpad, Winde en Zandspiering.

Of deze positieve resultaten een trend voor de komende jaren inluiden of dat het ‘toevallig’ een goed jaar was, zullen we komend voorjaar merken als de derde onderzoeksperiode plaats vindt.

 

Bijzonder leuk voor de federatie is dat tijdens de bijeenkomst in Lemmer drie leden van ons Monitoringsteam zijn verkozen tot vrijwilligers van het jaar! Het zijn Hennie Huttinga, Piet van de Bemd en Derk Nieuwenhuis (op de foto van links naar rechts). Zij ontvingen van Roel de Jong, voorziiter van de Ruim Baan-stuurgroep, een presentje als blijk van waardering. Onze mensen namen drie locaties bij Delfzijl voor hun rekening en hebben dit, ondanks de moeilijke omstandigheden ter plaatste, met zeer veel inzet en volhardendheid uitgevoerd. Wordt vervolgd in 2014!

Het rapport van het aanbodonderzoek jaargang 2013 is hier te in te zien.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.