Vrijwilligers van het Vissenaanbod-onderzoek bijeen in Zoutkamp

0 3336
27 nov

Op maandagmiddag 26 november 2012 kwamen zo’n 30 vrijwilligers die meewerken aan het driejarige aanbodonderzoek van trekvis langs de Waddenkust samen samen in De Deurenloods in Zoutkamp. Het onderzoek is een onderdeel van het omvangrijke Waddenfonds-project Ruim Baan voor Vissen van de 4 noordelijke waterschappen en een aantal organisaties als de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

De middag was georganiseerd om de resultaten van het eerste monitoringsseizoen met de vrijwilligers te delen en de aftrap te geven voor het seizoen 2013.

Johan Hager, projectleider van Ruim Baan voor Vissen vanuit Wetterskip Fryslân, beet deze middag de spits af en gaf een inkijkje in de organisatie van het project. Hoewel het visaanbod-onderzoek qua kosten maar een bescheiden onderdeel vormt van de vele miljoenen die in het kader van Ruim Baan voor Vissen worden ingezet voor het oplossen van vismigratieknelpunten, is het onderzoek uniek vanwege de inzet van de tientallen vrijwilligers uit allerlei organisaties én de grote media-aandacht die het oplevert.


George Wintermans, vanuit Wintermans Ecologenbureau verantwoordelijk voor de levering van de materialen aan de vrijwilligers en de verwerking van de vele honderden vangstformulieren tot overzichtelijke rapportages, ging uitgebreid in op de uitkomsten van het eerste seizoen waarin van maart tot juni met kruisnetten bij 17 lozingspunten langs de Waddenkust is gevist. Ook vergeleek hij de resultaten met die van het soortgelijke onderzoek dat tien jaar geleden gedurende 3 jaren langs de kust plaatsvond. Het aanbod van trekvis kan per jaar sterk verschillen, daarom duurt het onderzoek ook drie jaar. Harde uitspraken over het eerste jaar zijn dus voorbarig, maar opvallend was wel de toename van Driedoornige stekelbaars ten opzichte van tien jaar geleden. Glasaal, hoewel dit jaar iets minder aanwezig dan in de drie onderzoeksjaren in het begin van deze eeuw, vormde in de vangsten een goede tweede.

George Wintermans gaat in op de uitkomsten van het eerste jaar.

Peter Paul Schollema toont de inzet om vismigratiebarriëres in het achterland op te lossen.


Peter Paul Schollema, aquatisch ecoloog bij waterschap Hunze en Aa’s én medeauteur van het wereldwijde vismigratiehandboek ‘From Sea to Source’, verzorgde een boeiende presentatie over de inspanningen die de noordelijke waterschappen verrichten om migratieknelpunten in het achterland op te lossen. Om trekroutes van vissoorten als rivierprik in beeld te krijgen, worden moderne technieken als het ‘taggen’ van vissen toegepast.

Herman Dirks, vanuit de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe voorzitter van de projectgroep die het onderzoek begeleidt en in die hoedanigheid spreekstalmeester in Zoutkamp, had een grote verrassing voor Klaas Kuiken, een van de meewerkende vrijwilligers. Klaas was tot zijn pensionering dit najaar gemaalbeheerder in Roptazijl en heeft in die hoedanigheid veelvuldig met veel inzet meegewerkt aan monitoringsklussen. Voldoende aanleiding voor de projectgroep om hem te verkiezen tot ‘Monitoorder van het jaar 2012’. Klaas nam met zichtbaar genoegen de cadeaubon, het bloemetje en een miniatuurtje van een paling in ontvangst. Komend jaar is hij ondanks zijn pensioen bij de monitoring gewoon van de partij.De volledige rapportage van het eerste onderzoeksjaar is in te zien op www.ruimbaanvoorvissen.nl


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.