Vissen in de Onlanden

0 6230
22 feb

In Noord-West Drenthe gaat het gebied tussen het Leekstermeer en het Peizerdiep rigoureus op de schop. Het gebied wordt ingericht als natuurgebied met een waterbergingsfunctie om de stad Groningen in tijden van extreme neerslag te behoeden voor wateroverlast. Tussen het Leekstermeer en het Peizerdiep komen nieuwe slenken die beide wateren met elkaar verbinden. Ook het Omgelegde Eelderdiep, het Eelderdiep en de Gouw behoren tot het plangebied. Het nieuwe omvangrijke natuurgebied heeft de naam De Onlanden.

De gevolgen voor de huidige sportvisserij zijn groot, maar hoeven niet per se een verslechtering te betekenen, al zijn populaire stekken aan bijvoorbeeld de Gouw inmiddels verdwenen nu deze beek een nieuwe loop heeft gekregen.

De federatie heeft de verenigingen uit het district Noordenveld-Westerkwartier gevraagd op kaarten van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in te tekenen wat voor hen nu belangrijke visoevers, toegangswegen en -paden en visstekken zijn. Dat is inmiddels gebeurd. Begin maart gaat de federatie in overleg met de DLG, de toekomstige beheerders van het gebied, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer én het waterschap Noorderzijlvest om de toekomstige sportvisserij in de Onlanden vorm te geven.
Hierna wordt de uitkomst gepresenteerd aan de verenigingen van het district. De federatie streeft naar eenvoudige voorzieningen op locaties die goed bereikbaar zijn. Elders in het gebied probeert de federatie een extensieve vorm van sportvisserij te bewerkstelligen die past in het beheer van de nieuwe natuur. Dit naar het voorbeeld van de nieuwe meanders langs de Hunze.

In de regio-editie van het VISblad dat in mei verschijnt, volgt een groot artikel over De Onlanden.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.