P E R S B E R I C H T Groningen, 14 juli 2010 Overstort rioolwater en hitte zorgen voor vissterfte in vijvers

0 3153
16 jul

Een combinatie van een aanhoudende warmteperiode gevolgd door hevige regenval van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat er in meerdere vijvers in de stad Groningen en omgeving in de afgelopen dagen vissterfte is opgetreden. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de gemeente Groningen zijn druk bezig om de waterkwaliteit weer op peil te brengen en de dode vissen op te ruimen.

Oorzaak sterfte
Tijdens hevige regenval vult het riool zich met afvalwater en regenwater. Wanneer de capaciteit niet toereikend is, treden de overstorten (nooduitlaten) in de vijvers in werking. Een deel van het rioolwater wordt dan geloosd in die vijvers, die voor dit doel zijn aangelegd. Bij overstorten in de zomerperiode is het zuurstofgehalte, en daarmee de waterkwaliteit, in de vijvers een kritisch punt. Wanneer na een hevige regenbui overstort van het riool in het relatief warme vijverwater terechtkomt, daalt het zuurstofgehalte onder het minimum en treedt er binnen twee á drie dagen vissterfte op.

Acties waterschap en gemeente
De waterschappen en de gemeente Groningen zetten extra mankracht in om alle dode vissen te ruimen en om de waterkwaliteit waar mogelijk te verbeteren door het aanvoeren van vers water. Alle partijen hopen zo snel mogelijk de grote hoeveelheid vissen te hebben verwijderd. Er wordt geprobeerd eventuele overlast te beperken tot een minimum. Samen met de gemeente werken de waterschappen aan het zoveel mogelijk voorkomen van dit soort problemen. Bijvoorbeeld door het onderling verbinden van vijvers en door de regenwaterafvoer van het reguliere riool af te koppelen.

VIS OVERZETTEN?
Het is voor sportvissers en aanwonenden geen prettig gezicht om naar adem happende vissen in hun vijvers te zien lijden. Er wordt dan ook vaak gevraagd of het niet mogelijk is deze vis over te zetten naar zuurstofrijker water. In de regel is dit geen goede oplossing. Pogingen om deze vissen te vangen met schepnetten leveren extra stress en zuurstof-behoefte op. Bovendien is de kans groot dat de flauwe vis probeert weg te vluchten in de baggerlaag of de dichte oeverbegroeiing waar het zuurstofgehalte nog lager is. Verder is de kans klein dat vis in een dergelijke conditie het verblijf in een emmer of bak met lauw, zuurstof-arm water en het vervoer naar ander water overleeft. Doorspoelen met vers water en het ruimen van de dode vissen is helaas op dit moment de beste oplossing.

Vissterfte melden
Als u dode vissen signaleert, vragen wij u dit te melden bij het waterschap. U kunt
Noorderzijlvest bereiken op telefoonnummer (050) 304 89 11 en Hunze en Aa’s op
(0598) 367 86 40.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.