Ministerie van LNV bezoekt aalreservaat Westerwoldse Aa

0 3638
24 jun

Op woensdag 23 juni bezocht het team van de directie Agroketens en Visserij (voorheen directie Visserij) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het aalreservaat van de federatie in de Westerwoldse Aa. Plaats van samenkomst was het sluizencomplex Nieuwe Statenzijl van waterschap Hunze en Aa’s, de locatie waar de Westerwoldse Aa uitstroomt in de Dollard.

Samen met het waterschap verzorgde de federatie een uitgebreide presentatie over de totstandkoming van het aalreservaat in 2005, de resultaten van de onderzoeken tot nu toe, de maatregelen die zijn genomen om de aalstand te bevorderen en al het andere werk dat wordt uitgevoerd om het hele systeem van de Westerwoldse Aa van Dollard tot Emmen in meer natuurlijke staat te brengen.
Vanuit het ministerie volgde informatie over het Nationale Aalbeheerplan, op basis waarvan bijvoorbeeld een gesloten tijd van 3 maanden is ingesteld in de periode van de uittrek van schieraal naar zee. De komende jaren wordt vanuit het rijk de nadruk gelegd op decentraal aalbeheer, vandaar ook de interesse voor dit project van de federatie.
Het ministerie was vol lof over de wijze waarop de federatie in samenwerking met de waterschappen het visstandbeheer oppakt en daarbij ook de beroepsvissers in de regio actief betrekt. Zowel in Hunze en Aa’s als in Noorderzijlvest vindt de vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water verplicht gestelde visstandmonitoring in eigen beheer plaats, waarbij de visserijen worden uitgevoerd door onze beroepsvissers in samenwerking met vrijwilligers van de federatie. Nu het beroep is geconfronteerd met een gesloten tijd voor aalvistuigen van 3 maanden, wordt dergelijk onderzoekswerk zoveel mogelijk in deze periode uitgevoerd. Ook in het aalreservaat wordt de beroepsvisser ingehuurd om onderzoek uit te voeren. De hoge kosten hiervan zijn deels gedekt door een subsidie vanuit het Waddenfonds ten behoeve van de voortgang van onderzoek in het reservaat.

Regionaal aalbeheerplan
Momenteel bereidt de federatie met de genoemde waterschappen de opstelling van een regionaal aalbeheerplan voor, dat zal worden opgesteld in samenwerking met de beroepsvissers in de regio. Vanuit een ecologische studie naar de verspreiding van de aal in onze regio, in combinatie met de onttrekking door het beroep en de reeks van maatregelen die worden genomen om bijvoorbeeld migratiebarriëres op te heffen, wordt bekeken op welke wijze duurzame beroepsvisserij kan plaatsvinden. Voor dit plan, waarvoor een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds is ingediend, heeft het ministerie van LNV veel belangstelling, temeer omdat het precies past in de geleidelijke invoering van decentraal aalbeheer zoals het ministerie dit voorstaat.

Al met al vertrok het LNV-team goedgemutst en met een tas vol informatie naar Friesland, waar de volgende dag een bezoek aan een Fries aalproject op de rol stond. Voor de rapportage van de eerste onderzoeken in het aalreservaat Westerwoldse Aa klik hier.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.