Reest en Wieden maait natuurlijk

0 3760
29 mei

Het waterschap Reest en Wieden dat zich van Norg over Zuid-West Drenthe tot ver in Overijssel uitstrekt, heeft 2200 kilometer aan watergangen in onderhoud.

Rond 80 waterschapsmedewerkers houden zich hier dagelijks mee bezig.
Beheer en onderhoud moet tegenwoordig plaatsvinden volgens natuurwetgeving die uitgaat van bescherming van bijzondere planten- en diersoorten en van meer ruimte voor de natuur. De tijd van twee maal per jaar alles kaal maaien is voorbij. Dit betekent in de praktijk dat het personeel op de maaimachines een andere manier van werken moet aanleren.
Om dit goed tussen de oren te krijgen, organiseerde het waterschap in samenwerking met de bureau’s Oranjewoud en Wanningen Water Consult en met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe een 1-daagse workshop voor onderhoudspersoneel waarin alle aspecten van het nieuwe beheer en onderhoud de revue passeerde.
De workshop vond plaats vanuit het Drentse Spier en had zowel theorie- als praktijkonderdelen. Het personeel werd met bussen naar de diverse locaties gebracht. De federatie nam het aspect vis voor haar rekening, dat Sportvisserij Nederland desgevraagd perfect invulde. George Hampsink en Gerrit van Eck gaven de gehele dag aan groepen personeel demonstraties elektrovissen in het Oude Diep bij Wijster. Aan de hand van de gevangen soorten vond uitleg plaats over de betekenis van waterplanten voor vissen. Ook leerde het waterschapspersoneel de eerste beginselen van visherkenning in de praktijk. Bert Zoetemeijer verzorgde in de zaal in Spier uitgebreide presentaties over viswatertypen, de relatie tussen waterplanten en vissoorten en ging in op de herkenning van bijzondere vissoorten. Alle medewerkers ontvingen de Vissenatlas Groningen Drenthe, de Veldgids Zoetwatervissen en het Basisboek Visstandbeheer.

Het waterschap was vol lof over de inbreng van de federatie en Sportvisserij Nederland tijdens deze dag. Het compliment voor Sportvisserij Nederland is zeker op zijn plaats. Zeker is dat het personeel van Reest en Wieden met meer aandacht voor de vissen in hun wateren het onderhoud gaat uitvoeren.

Het waterschap werkt in haar beheer en onderhoud volgens het nieuwe Maaiplan 2009, Implementatie Gedragscode Flora- en Faunawet. Dit plan is voor iedereen in te zien via de website www.reestenwieden.nl.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.