Oldambtmeer 'Blauwe Stad' Visplan

0 5280
19 jan

Het Visplan voor het Oldambtmeer staat online.

Vissen in de Blauwestad

Het Oldambtmeer in de Blauwestad is met ingang van 2009 opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren. Het overzichtskaartje van het gebied met de oevers waar gevist mag worden is wat klein afgedrukt op pagina 3 van de Aanvulling 2009. Voor een groter kaartje klik hier.

Voor de Blauwestad gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

- Alle gevangen vis dient in het zelfde water te worden teruggezet;

- Uitzet van elders gevangen vissen is strikt verboden;

- Het gebruik van lokvoeders dient zoveel mogelijk te worden beperkt;

- Sportvissers dienen zich te houden een de aanwijzingen van medewerkers van de Blauwestad, waterschap, provincie, sportvisserijcontroleurs en overige bevoegde instanties.

Het is verboden:

- Te vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst;

- Wedstrijden te organiseren of er aan deel te nemen waarbij de vis wordt gedood en meegenomen ter bepaling van de uitslag;

- Te vissen vanaf bruggen en voor de doorvaartopening van vaste bruggen of op andere wijze de scheepvaart te belemmeren;

- Te vissen binnen een afstand van 50 meter bij sluiskolken, sluizen, gemalen, inlaatwerken, duikers en beweegbare bruggen.

Verder zijn de algemene en bijzondere voorwaarden uit de Lijst van Viswateren 2007-2009 van toepassing (niet met auto’s, motoren etc op de oevers en schouwpaden; geen ijzeren hengelsteunen gebruiken; geen rietaanplant vernielen; geen zitjes of kuilen in de taluds maken, etc).
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.