VACATURE VOORZITTER SPORTVISSERIJ GRONINGEN DRENTHE

0 2060
19 jul

Wegens vertrek van de vorige voorzitter is er een vacature voor de functie van: Voorzitter M/V Ben jij die betrokken en ervaren bestuurder die samen met de andere bestuursleden, onze werkorganisatie en actieve vrijwilligers verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van de Sportvisserij in Groningen en Drenthe? Ben jij een echte verbinder, zit samenwerken en netwerken je in het bloed en heb je aantoonbare affiniteit met de hengelsport? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Organisatie
Sportvisserij Groningen Drenthe is de koepelorganisatie op het gebied van de georganiseerde sportvisserij met als werkgebied de gehele Provincie Groningen en een deel van de Provincie Drenthe.
Sportvisserij Groningen Drenthe behartigt de belangen van ca. 140 hengelsportverenigingen, waarbij op dit moment ca. 60.000 sportvissers zijn aangesloten. De dagelijkse werkzaamheden van Sportvisserij Groningen Drenthe worden uitgevoerd vanuit ons kantoor in Tynaarlo (5 medewerkers) en vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De rol van het bestuur is overwegend beleidsvoerend, voorwaardenscheppend en toezichthoudend. Dat betekent ook dat het bestuur meer op afstand en hoofdlijnen stuurt, geheel passend bij de ontwikkeling van een steeds professionelere werkorganisatie.

Functie I Voorzitter
De rol van voorzitter is belangrijk. Zeker in de huidige fase die gekenmerkt wordt door transitie. In samenwerking met Sportvisserij Nederland en de andere federaties is een organisatieontwikkel-traject gaande. Doel is om samen tot een vorm te komen waarbij de hengelsportverenigingen en hun leden (de sportvissers) het beste gefaciliteerd kunnen worden en waarin belangen van de hengelsport optimaal worden behartigd. En dit in een complex veld met verschillende sectoren zoals sport, recreatie, water, natuur en milieu. Het organisatieontwikkeltraject kent een aantal scenario’s en hierin worden in de komende tijd samen keuzes gemaakt. Helder is dat er zaken gaan veranderen de komende jaren. Voor de voorzitter is dit één van de belangrijkste opgaven. Daarnaast ben je met medebestuurders actief met de regionale zaken. Ook hier is een transitie gaande. Nu de kantoororganisatie de afgelopen jaren professioneler is geworden, is de beweging ingezet om van een puur uitvoerend bestuur naar een primair beleidsvoerend, voorwaardenscheppend en toezichthoudend bestuur door te groeien. Ook in deze beweging is de voorzitter belangrijk en regisserend in het samenspel tussen bestuur, directie en kantoor. Meer op afstand en op hoofdlijnen sturen zijn kenmerken die hierbij passen en aansluiten bij de ontwikkeling van een groeiende en steeds professionelere werkorganisatie. Uiteraard moet dit alles in continue goede verbinding gebeuren met de leden en belangrijke partners, maar wel vanuit een helder leiderschap met regie en initiatief. De rol is onbezoldigd en kost ongeveer 2 uur per week aan tijd.

Wat zoeken wij in een passende voorzitter?
Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent van nature een verbinder, zeer benaderbaar, betrokken en beschikt dan ook over zeer goede contactuele en sociale vaardigheden. Als voorzitter ben je betrokken en je zeer bewust van jouw spil- en voorbeeldfunctie en jij vertegenwoordigt de vereniging intern en extern.
Je bent op minimaal HBO-niveau geschoold. Je hebt op enerlei wijze ervaring met verenigings- en/of vrijwilligerswerk. Je hebt ervaring met veranderingsprocessen binnen organisaties. Je bent goed in staat om vanuit een visie en een algemeen sportvisserijbelang, de hengelsport en haar maatschappelijke positie te verstevigen. Wij zoeken iemand die in staat is op bestuurlijk niveau contacten te leggen en een netwerk te onderhouden met onze belangrijkste partnerorganisaties.

Welke taken of taakvelden zijn voor deze functie van belang?
•Draagt, samen met overige bestuursleden en directeur, zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de vereniging;
•Geeft vorm, richting en inhoud aan een proces om samen met de leden tot een nieuw langjarig organisatiemodel te komen;
•Leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
•Stimuleert en inspireert het bestuur en bureau in haar taken en verantwoordelijkheden
•Vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en buiten (onder andere waterschappen, terreinbeheerders en onze leden);
•Volgt externe (relevante) ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af, op en met de organisatie;
•Is portefeuillehouder met betrekking tot HR aangelegenheden van de organisatie en ondersteunt bij de ontwikkeling van een groeiende, professionele, autonoom werkende werkorganisatie;
•Heeft ervaring met een organisatie, bij voorkeur een vereniging, in transitie en werkt vanuit de bedoeling;
Wij hebben wij te bieden?
Ben jij die ervaren bestuurder, verbindend en duidelijk, die samen met de andere bestuursleden, de werkorganisatie en de actieve vrijwilligers richting en inhoud geeft aan de ambities en de toekomst van de sportvisserij in Groningen en Drenthe? Ben jij de verbinder, zit samenwerken en netwerken je in het bloed en heb je aantoonbare affiniteit met de hengelsport? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van vier jaar, die verlengd kan worden. Het bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij Groningen Drenthe is een onbezoldigde rol, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt.
Een rol die belangrijk is en er toe doet in deze periode van transitie.

Informatie en sollicitatieprocedure
De sollicitatietermijn sluit op 31 augustus 2023.
Voor meer informatie over onze organisatie kun je het jaarverslag van 2022 raadplegen op onze website. Je kunt ook bellen met de huidige plaatsvervangend voorzitter, Peter Brouwer, 06 – 13 84 87 11 of via mail: secretaris@vissen.nl contact opnemen.

Sollicitaties kun je sturen aan:
Bestuur Sportvisserij Groningen Drenthe
via e-mail: secretaris@vissen.nl
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.