Cursus visvriendelijk beheer stadswateren Groningen

0 517
04 jul

In de Nota Dieren (2021) beschrijft de gemeente Groningen het beleid dat zij voert om te komen tot ‘een mooie en milieuvriendelijke leefomgeving waarin mens en dier zo veel mogelijk in harmonie leven’. In het voorwoord geeft wethouder Inge Jongman aan dat zij blij is met de inbreng van stakeholders waardoor de nota een breed gedragen stuk is. Eén van die stakeholders is Sportvisserij Groningen Drenthe, die de visrechten van stadswateren huurt van de gemeente. De wateren van de gemeente zijn grotendeels ingebracht in de VISpas, zodat sportvissers er onder voorwaarden mogen vissen.

Tijdens de inspraaksessies over de Nota Dieren kwam vooraf de boodschap dat de nota expliciet over dieren moet gaan, niet over ecologie. Maar voor de vissen in de gemeente is dit onderscheid niet te maken. Immers, vissen zijn voor hun voortbestaan helemaal afhankelijk van het watermilieu waarin zij leven. Is daarmee iets mis, dan trekt de vis aan het kortste eind. Met de klimaatverandering hopen de risico’s zich op: hete droge zomers zorgen voor zuurstofgebrek en zelfs droogval, extreme plensbuien veroorzaken riooloverstort of instroom van vervuiling. Door het ontbreken van stevige vorstperiodes krijgen invasieve exoten meer en meer vaste voet aan de grond waardoor wateren dreigen dicht te groeien.


De vijver in het Ina Boudierplantsoen ligt er op het oog mooi bij maar onder de waterspiegel schuilen terdege problemen, 
bleek tijdens de cursus.

Met deze problematiek in gedachten gingen de gemeente en Sportvisserij Groningen Drenthe in gesprek om te komen tot een praktische cursus waarin de medewerkers van de gemeente die zich bezighouden met beheer en onderhoud van gemeentewateren bij hun dagelijkse werk meer rekening leren houden met vis. Wim Zweep, ecoloog en docent aan de MBO opleiding De Groene Welle te Zwolle, stelde in overleg het lespakket samen en verzorgde ook de lessen.


Wim Zweep, docent en samensteller van het lespakket. Rechts in het midden Marcia de Vries die vanuit de gemeente
de cursus mede organiseerde.

De cursus nam twee dagen in beslag: 8 en 22 mei. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wijert. Aantal deelnemers: rond 20 per keer.
De lesstof was samengevat in een handig lesboek en was breed van opzet. Natuurlijk kwamen de vissoorten die in de gemeentewateren leven aan bod, met inbegrip van de specifieke eisen die zij stellen aan hun leefmilieu. Die liggen voor een ruisvoorn heel anders dan bijvoorbeeld een brasem. Waterplanten: onmisbaar voor alle vissoorten. Leveranciers van zuurstof, paaisubstraat en dekking. Maar te veel is niet goed, zeker niet als het gaat om kroos of woekerende exoten. Bagger: dé veroorzaker van vissterfte en zuurstofproblemen. Over problemen gesproken, wie is aanspreekpunt: gemeente, waterschap of Sportvisserij Groningen Drenthe?


Welke woekerende exoten vinden we in de stad?
 
Op dag 2 stond een bezoek aan de vijver in het Ina Boudierplantsoen op de rol. Die ligt er op het oog fraai bij, maar onder water schuilen zeker problemen. Wim Zweep stapte de vijver in en trok met een hark een zwart spoor van slib, afkomstig uit de tijd dat de riooloverstort nog functioneerde.

Al met al waren de deelnemers enthousiast over beide cursusdagen, die in een prima sfeer verliepen. De goodiebags met daarin zoekkaarten van vissoorten en waterplanten én het Basisboek Visstandbeheer zullen er ook toe leiden dat in ieder geval de bewustwording over vis en visstand in de gemeentewateren tussen de oren blijft.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.