Project Stedelijk Water

0 230
12 mei

Stadwateren als stadsvijvers, grachten, sloten en singels zijn in alle steden en dorpen te vinden. Genoemde wateren maken onderdeel uit van een waterhuishoudkundig systeem en kennen diverse functies. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een waterbergingsfunctie. Een stadsvijver kan dienst doen als retentiebekken om tijdelijk water in op te slaan, voor zowel een neerslag overschot als een tekort aan water. Een sloot of stadsgracht kan de functie vervullen om de aan- en afvoer van stedelijk water te reguleren. Zo worden singels in stedelijk gebied vaak bestempeld als recreatiegebied en voor natuurbeleving. Sommige stadsvijvers fungeren nu nog als overstortvijvers. Hierbij wordt in tijden van hevige neerslag het ongezuiverd rioolwater in de vijver geloosd met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien voor het milieu. Een massale vissterfte is dan niet ondenkbaar.

Visparels in stedelijk groen

Stadswateren zijn bij uitstek geschikt om de belevingswaarde en biodiversiteit in stedelijk gebied te vergroten. Door middel van een passende inrichting en nauwkeuring gekozen beheersvormen, kan een goede balans ontstaan voor ecologisch gezond water en aangrenzend groen. Hierbij dragen deze wateren tevens bij aan een klimaat adaptieve leefomgeving. Genoemde wateren zijn sinds jaar en dag populair binnen de sportvisserijsector. Echter staan deze zogenoemde ‘’vispareltjes’’ de laatste jaren enorm onder druk. De oevers worden minder goed onderhouden en veel stadswateren groeien dicht met water- en oeverplanten, al dan niet met exotische woekerplanten. Door achterstallig onderhoud aan de waterbodem, stapelt organisch materiaal zich op. Er ontwikkelt zich in de loop der jaren een dikke sliblaag en er ontstaan op termijn waterkwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort. Een ecologisch evenwicht met duurzame visfauna blijft dan uit of verdwijnt door het inwerking treden van een riooloverstort.

Sportvisserij Groningen Drenthe is voornemens om een pilot te starten om enkele vispareltjes in de gemeente Groningen opnieuw op de kaart te zetten in samenspraak met de gemeente en enkele (basis)scholen.

Scholing - cursusonderwijs

Om te komen tot ecologisch gezond stadswater, is Sportvisserij Groningen Drenthe er van overtuigd om eerst scholing aan te bieden om de kans van slagen te vergroten. Middels cursusonderwijs worden de basisprincipes van stedelijk waterbeheer en de kansen & bedreigingen voor visfauna en aanverwante planten – en diersoorten bijgebracht. Op deze manier krijgen medewerkers die betrokken zijn bij zowel de (her)inrichting, beheer als onderhoud een brede basiskennis aangereikt, welke direct in de praktijk kan worden toegepast. Met als doel om de waterkwaliteit en leefomgeving te verbeteren. De cursus is geschikt voor een brede doelgroep. Te denken valt aan o.a. beheer- en onderhoudsmedewerkers, ecologen, gebiedsbeheerders, groenaannemers en beleidsmedewerkers.

Opleidingsplan

Bureau Elmekz uit Groningen is gevraagd om een opleidingsplan op te stellen en het bijhorende lesprogramma te ontwikkelen rondom ecologisch stedelijk waterbeheer. Het programma dient afgestemd te zijn op zowel de wensen vanuit Sportvisserij Groningen Drenthe als externe opdrachtgever. Ook dient er in het verlengde een vergelijkbaar onderwijsprogramma ontwikkeld en aangeboden te worden voor basisscholen. Hiervoor zijn de eerste contacten reeds gelegd met de Brederoschool uit Groningen.

Gister samen met de gemeente Groningen een veldbezoek gebracht aan de pilot vijver in de Wijert Zuid.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.