Update project Uitzet Karper Scheepvaartkanalen

0 2877
10 jul

Vorige week heeft de projectgroep die zich bezighoudt met het projectplan voor uitzet van karper in onze scheepvaartkanalen vergaderd over de afronding van het project. We krijgen veel vragen over de stand van zaken. Hier lees je de update. De tekst is afgestemd met de partijen die zich met het project bezighouden. Vandaar dat het even heeft geduurd voor we ermee naar buiten konden komen.

Een jaar gelden is door de Unie van Waterschappen de nota 'Richtlijnen voor uitzet van Karper' mede ondertekend. Dit betekent niet dat de waterschappen nu onverkort moeten meewerken aan karperuitzet. Uitzetten van karper blijft maatwerk, de richtlijn is daarbij een hulpmiddel. Zo kan het dus dat het Waterschap Vechtstromen in het voorjaar van 2017 wel toestemming gaf voor uitzet van karpers in hun kanalen op basis van deze nota en dat tegelijkertijd de uitzet in Groningen en Noord-Drenthe afhankelijk is van de resultaten van het Onderzoeksproject Noord Willemskanaal. De waterschappen willen namelijk een check of de uitgezette karpers niet massaal de vrij optrekbare beken en meren op zwemmen. Dit is het beleid van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. 
 
Het streven is om in het vroege voorjaar van 2018 een begin te maken met het uitzetten van karper op enkele wateren. We weten dat jullie niet kunnen wachten dat er karper wordt uitgezet. Maar laten we het onderzoek goed en verantwoord afsluiten zodat er in de toekomst geen discussies meer ontstaan over het wel of niet uitzetten van karper. 
 
Hieronder volgt in het kort de aanleiding van het project en de stand van zaken.
 
Scheepvaartkanalen
Binnen de sportvisserij leeft de wens om in een aantal grote scheepvaart kanalen karpers uit te zetten. De waterschappen hebben hier twijfels bij. Niet zozeer omdat een beperkte uitzet van karpers een negatief effect zou hebben op deze kanalen zelf maar meer om de mogelijke effecten op de wateren waar deze mee in verbinding staan. In veel gevallen kunnen vissen uit de kanalen namelijk zonder problemen doorzwemmen naar beken en meren waar de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd om de natuurkwaliteit te verbeteren. De vrees is dat veel karpers naar deze gebieden toe trekken en hier een negatief effect op de natuurkwaliteit hebben. Omdat er op dit moment nog veel onduidelijk is over het migratiegedrag van karpers levert dit veel discussie en vragen op en is besloten eerst een onderzoek uit te voeren. De federatie Groningen Drenthe werkt in dit project “Uitzet Karper Scheepvaartkanalen” samen met Sportvisserij Nederland, de KSN regio Groningen Drenthe, Hogeschool van Hall-Larenstein en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Twee jaar geleden is besloten om samen een pilot onderzoek uit te voeren in het Noord-Willemskanaal tussen Assen en Groningen. Dergelijk onderzoek is uniek voor Nederland. 

Uitvoering veldonderzoek
In het kader van dit project zijn in het Noord-Willemskanaal de afgelopen 2 jaren in totaal 480 karpers uitgezet. Dit is relatief gezien een veelvoud van wat er bijvoorbeeld in Friesland wordt uitgezet om daar te komen tot een karperbestand van 5 kilo per hectare. Van onze uitzet zijn 72 karpers voorzien van een zendertje en 408 van een PIT-tag. Daarnaast hebben alle 480 vissen een uitwendige Floy-tag die is voorzien van een registratienummer en het telefoonnummer van Sportvisserij Nederland. In de wijde omgeving, tot het Zuidlaardermeer en de Drentsche Aa aan toe, zijn ontvangers opgesteld om op deze manier het trekgedrag van de vissen in kaart te brengen. Bovendien is de karpervissers in de regio verzocht vangsten van getagde vissen te melden via een hiervoor ingesteld email-adres. Dit leverde een schat aan gegevens op. Opstellen eindrapportage
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage die in september gereed is. Hiermee wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze antwoord gegeven op de vraag of uitgezette karper in de kanalen blijft of zich vestigt in ecologisch gezien kwetsbare gebieden als beeklopen en meren. Dit antwoord vormt een van de bouwstenen voor een uitzetplan voor de scheepvaartkanalen voor de komende 15 tot 20 jaar. De besturen van de waterschappen moeten een dergelijk uitzetplan goedkeuren. Zo voorkom je ook dat je bij elke uitzet toestemming moet vragen voor het uitzetten van karpers. 
 
Activiteiten in de komende maanden
Om tijdswinst te boeken, is in de projectgroep afgesproken dat tegelijkertijd met het afronden van de rapportage de waterschappen samen met de KSN regio Groningen Drenthe en de hengelsportfederatie ook een inventarisatie uit gaan voeren waarin wordt bepaald waar na goedkeuring van de uitkomsten van de rapportage karper wordt uitgezet.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.