Update Oosterparkvijvers Groningen: oorzaak en gevolg.

0 1434
08 feb

Afgelopen zaterdag kwam de Partij voor de Dieren naar buiten met de oorzaak van de grote karpersterfte in de Oosterparkvijver in Groningen die eind januari plaatsvond. Kort samengevat: vanwege de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg is een persleiding aangelegd waarin storing optrad met als gevolg riooloverstort in de vijvers in de Oosterparkwijk.

Dit is niet juist, is door de gemeente bevestigd. De bedoelde persleiding loopt rechtstreeks vanaf het Stadspark naar het rioolgemaal aan het Damsterdiep en dan door naar de zuivering in Garmerwolde. De capaciteit is ruim voldoende.

Volgens de gemeente is de oorzaak de Noord-Westerstorm van half januari. De coupures bij Delfzijl moesten dicht en overtollig boezemwater kon niet worden geloosd vanwege de hoge waterstanden op zee. Hierdoor kwam het Van Starkenborghkanaal veel hoger te staan dan normaal. De overstorten aan het kanaal zitten 40 cm boven het normale kanaalpeil, maar door de hoge waterstand kwamen ze onder water. In de overstorten zitten kleppen die moeten voorkomen dat in dergelijke gevallen kanaalwater via de overstorten terugloopt in de vijvers. Hier is iets misgegaan en is een grote hoeveelheid kanaalwater, vermengd met rioolwater, naar binnen gekomen. De kleppen worden nu nagekeken op gebreken of storingen.

De Oosterparkvijvers liggen het laagst in de stad en kregen de grootste klap. In combinatie met de ijslaag op de vijvers, waardoor afvalgassen niet weg konden, was een sterke daling van het zuurstofgehalte het gevolg. In totaal hebben buurtbewoners en karpervissers met hulp van de gemeente 250 karpers die in nood waren overgezet naar het kanaal. Meer dan 100 vissen hebben de calamiteit niet overleefd.

De gemeente organiseert op korte termijn een overleg met het waterschap Noorderzijlvest en de federatie. Het plan is om dit jaar de Oosterparkvijver te baggeren. Maar het is volgens de gemeente beter om de vijver droog te leggen, waarbij de vis tijdelijk verhuist naar bijvoorbeeld de Pioenvijver. Daarna wordt de bagger verwijderd en de vijver uitgediept. Vervolgens kan de vis terug, waarbij de gemeente zich afvraagt of het verstandig is wederom zulke grote aantallen karpers terug te zetten.

Wordt vervolgd. De federatie streeft naar een duurzame oplossing waarbij het grote belang van de vijvers voor de sportvisserij in de stad voorop staat.

Foto: Alvar Besema.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.