Medewerkers

De uitvoerende taak ligt volledig bij het federatiekantoor te Tynaarlo. Op het kantoor werken 5 medewerkers:


 Henk Mensinga; Directeur, heeft de algehele leiding op kantoor. Houdt zich daarnaast vooral bezig met relatiebeheer, handhaving, voorlichting en promotie, IT vraagstukken en ondersteuning aan het bestuur.

 Albert Jan Scheper; Beleidsmedewerker, Houdt zich hoofdzakelijk bezig met Water en Visstand en het Regio Visblad. Daarnaast heeft hij de eindredactie op de producten die de federatie produceert.,
 Elvira van Hattum; Financieel medewerkster, zorgt voor de gehele financiële administratie van de federatie en ondersteunt de penningmeester bij het opstellen van de jaarrekening.
 Lambertha Manuputty - Bruins; Administratief medewerkster. Is onder andere verantwoordelijk voor de ledenadministratie en telefoon.


 Renate Reinders-Jager; Administratief medewerkster. Houdt zich vooral bezig met de wedstrijden, jeugd, telefoon en ondersteunt de directeur en beleidsmedewerker