Medewerkers

De uitvoerende taak ligt volledig bij het federatiekantoor te Tynaarlo. Op het kantoor werken 4 medewerkers:


 Henk Mensinga; Directeur, heeft de algehele leiding op kantoor. Houdt zich daarnaast vooral bezig met relatiebeheer, handhaving, voorlichting en promotie, IT vraagstukken en ondersteuning aan het bestuur.

 Albert Jan Scheper; Beleidsmedewerker, Houdt zich hoofdzakelijk bezig met Water en Visstand en het Regio Visblad. Daarnaast heeft hij de eindredactie op de producten die de federatie produceert.,
 Elvira van Hattum; Financieel medewerkster, zorgt voor de gehele financiële administratie van de federatie en ondersteunt de penningmeester bij het opstellen van de jaarrekening. Zij is ook het aanspreekpunt van de ledenadministratie van de Hengelsportfederatie. 


 Renate Reinders-Jager; Administratief medewerkster. Houdt zich vooral bezig met de wedstrijden, jeugd, telefoon en ondersteunt de directeur en beleidsmedewerker