Bereikbaarheid - Bevisbaarheid

Een van de belangrijkste doelstellingen van de federatie is om het viswater voor de sportvisser bereikbaar te houden. Daarom is in 2011 samen met de verenigingen een oeveratlas opgesteld waarin de belangrijkste wateren zijn benoemd met de daarbij behorende problemen. Deze oeveratlas is met alle verhuurders van visrechten besproken en wordt er samen naar oplossingen gekeken. Onder werkzaamheden zie je waar de federatie en hengelsport bezig zijn om voor de vissers het water bevisbaar te houden.