Het bestuursleden van district de Grensstreek stellen zich aan u voor:

Districtsvoorzitter:
Dhr. J.Teijen
Districtssecretaris:
nog niet ingevuld

Portefeuille Jeugd:
Dhr. P.vd Bemd

Portefeuille Water & Visstandbeheer:
Mevr. H. Huttinga

Portefeuille Wedstrijden:
Dhr. D. Nieuwenhuis