Federatief Kampioenschap Feeder

Het Federatief Kampioenschap Feeder wordt op zaterdag 16 juni 2018 vervist in het van Starkenborghkanaal, onder voorbehoud op het traject tussen Aduard en Zuidhorn. Zodra dit definitief is vastgesteld, wordt dat hier vermeld.


Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor de Feeder. U kunt betalen via de webwinkel.
Lukt of wilt u dit niet, dan kunt u het inschrijfgeld van € 10,00 overmaken op ons Rabobankrekeningnummer NL10RABO0140174672 onder vermelding van uw lidnummer en "Feeder". 

25% Van de deelnemers aan het Federatief Kampioenschap plaatst zich op basis van de uitslag en op basis van zijn/haar eigen wens voor het Open Nationaal Kampioenschap Feeder op 1 september 2018 in het Noord Hollandskanaal bij Akersloot. De geplaatste deelnemers ontvangen te zijner tijd per brief bericht.