Monitoringsteam


De federatie speelt een actieve rol in de monitoring van de visstand. De Kaderrichtlijn Water verplicht de waterbeheerders de ecologische kwaliteit van hun wateren aan te tonen aan de hand van onder meer de aanwezige vissoorten. De visstand onderzoeken gebeuren via een samenwerkingsverband van waterschappen en de federatie. De vrijwilligers van de federatie zijn onderdeel van het monitoringsteam van de federatie, waar verder ook de beroepsvissers deel van uitmaken. Een goede opleiding en praktijktraining van deze vrijwilligers is essentieel. Uiteraard is visherkenning, zowel van jonge als volwassen vissoorten, onontbeerlijk. Verder moet moet je weten hoe de verwerking van de vangst in zijn werk gaat. 

Ieder jaar vinden er eendaagse cursussen plaats. Zo blijft de vaste groep monitoorders de kennis op niveau en krijgen nieuwe monitoorders relatief snel een cursus aangeboden. Nieuwe krachten worden ingeroosterd bij ervaren mensen om zo ervaring op te doen. Wil ja graag deel uitmaken van het monitorteam of wil je informatie geef je dan op via het contact formulier.