Op Welle partij moet ik nu stemmen? Welke partij is goed voor mij als sportvisser. Dit zijn vragen die bij de meeste sportvissers leven. Om het jullie makkelijk te maken hebben we per waterschap in ons federatie gebied een klein overzichtje gemaakt hoe de partijen over ons denken. Ook hangt het er vanaf in welk waterschapsgebied je woont. In het overzichtsaartje kun je zien in welk waterschap gebied je woont.

16 = Waterschap Hunze en Aa's; 17 = Waterschap Noorderzijlvest; 18 = Waterschap Drents Overijsselse Delta; 20 = Waterschap Vechtromen


16 = Waterschap Hunze en Aa's; 17 = Waterschap Noorderzijlvest; 18 = Waterschap Drents Overijsselse Delta; 20 = Waterschap Vechtromen

Wij benaderden de verkiesbare partijen bij de waterschappen in ons gebied en vroegen ze te antwoorden op onderstaande vijf vragen. In de afbeelding eronder zie je in één oogopslag hoe de partijen gereageerd hebben ten opzichte van de hengelsport. O

Vragen

Vraag 1: Wilt u de dialoog en samenwerking met de sportvisserij binnen uw waterschap? (Na voetbal – de tweede NOC/NSF sportbond van Nederland met meer dan 750.000 leden en ruim 1,7 miljoen recreatievissers) Ja/Nee Licht u toe.
Vraag 2: Staat u positief tegenover de hengelsport als algemene recreatievorm? Ja/Nee Waar ziet u kansen?
Vraag 3: Vindt u dat het waterschap een voorname rol speelt bij de bereikbaarheid en het bevisbaar houden van uw wateren? Ja/Nee Licht u toe.
Vraag 4: Bent u bereid om de sportvisserij te faciliteren zodat mensen, jong én oud, veilig en verantwoord kunnen vissen? Ja/Nee Waar ziet u kansen?
Vraag 5: Vindt u dat het waterschap extra zou moeten investeren in de kwaliteit van de onderwaterwereld; het huis van de vis (waterkwaliteit, biotoop, migratie)? Ja/Nee Licht u toe.
Vraag 6: Van de afgelopen 5 jaar zijn er 4 jaren met extreme droogte geweest. Dit heeft veel impact gehad op de visstanden en ecologie onder water. Vindt u dat het waterschap hierin extra stappen zou moeten ondernemen? Ja/Nee Licht u toe.Onze buurfederatie heeft ditzelfde gedaan voor de Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Klik hier om het resultaat van deze 2 waterschappen te zien.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.