Federatieve Wedstrijden 2017:

Het jaar 2016 stond op het gebied van het wedstrijdvissen in het teken van een overgang van individuele naar een teamgerichte aanpak. Hierdoor was er lange tijd onzekerheid over de landelijke en federatieve regels en zijn wij als Wedstrijdcommissie op zoek geweest naar een nieuwe federatieve invulling. Deze invulling verliep verre van vlekkeloos. Mede op basis van de adviezen van de Klankbordgroep heeft de Wedstrijdcommissie daarom een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor het jaar 2017.

Het uitgangspunt daarbij is dat we als federatie in eerste instantie een mooie wedstrijd willen organiseren. We zullen ons dan ook vooral gaan richten op de eigen invulling van de Kampioenschappen van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en minder op het selectieaspect voor de landelijke open kampioenschappen.


Wijzigingen:


•De allerbelangrijkste wijziging vindt plaats bij het Kampioenschap Groningen Drenthe Individueel. De categorieën komen te vervallen en iedereen vanaf 15 jaar mag meedoen voor de prijzen en voor de titel Kampioen Groningen Drenthe Indvidueel.
We hebben dan ook geen aparte vakken meer voor senioren en 55+ en de hengellengte is voor iedereen 13 meter. Natuurlijk is de wedstrijd ook nog steeds een selectiewedstrijd. Na de wedstrijd wordt gekeken wie zich op basis van de uitslag geplaatst heeft voor het Open NK Senioren of 55+. De mensen ontvangen daarvan bericht.

•De namen van de selectiewedstrijden zijn veranderd in Kampioenschappen Groningen Drenthe (Individueel, Teams, Junioren enz.) De federatie wil hiermee de toon zetten om er weer aantrekkelijke wedstrijden van te maken met eenvoudige reglementen. Dus zonder aanvullende voorwaarden over maatbakjes, leefnetten en voercontroles.

•De jeugd heeft een aparte kans om zich te selecteren voor een Open NK Junioren via het Kampioenschap Groningen Drenthe Jeugd op zaterdag 17 juni 2017.

•Verder zijn de vaste data waarop de selectiewedstrijden plaatsvinden losgelaten zodat we meer ruimte hebben om een water en periode te kiezen waar de kansen op een goede vangst groter zijn.

•Via het Kampioenschap Groningen Drenthe Teams kan men zich plaatsen voor het Open NK Teams dat in 2017 door Sportvisserij Nederland weer wordt georganiseerd. Het NK Teams gaat dan over 1 dag en niet 2 zoals in het verleden.

•De prijzenverdeling is 1:4 met een pool van 1:5

We zijn er van overtuigd dat we met deze wijzigingen een stap in de goede richting hebben gezet om de federatieve wedstrijden weer aantrekkelijk te maken.

De wedstrijden van 2017 zijn vervist. De data voor de wedstrijden van 2018 zijn nog niet bekend.