Meldpunt vissterfte

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Groningen Drenthe, dan dient u de volgende actie te ondernemen:

Tijdens kantooruren belt u met het federatiekantoor, tel. 0592-542890. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. Vervolgens sluit de federatie uw melding kort met het betreffende waterschap. Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.

Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Alarmnummers:

Waterschap Noorderzijlvest:
Waterschap Velt en Vecht:
Waterschap Reest/ Wieden:
Waterschap Hunze en Aa's:

050-3048300 (NW-Drenthe, provincie Groningen westelijk van Eemskanaal)
0524-592300 (ZO-Drenthe)
0522-276767 (Midden- en ZW-Drenthe)
0900-3366990 (Oost-Drenthe, Hondsrug, provincie Groningen oostelijk van Eemskanaal)

Over vissterfte
Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij. De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op. Maar wat is nu precies vissterfte? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke? Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte? En welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken? Lees hier alles over vissterfte!

Dodelijke karperziekte
Naast de zeer besmettelijke ziekte voorjaarsviramie, ligt er een nieuw gevaar voor karper op de loer: het Koi Herpes Virus, afgekort KHV. Dit virus wat voor het eerste werd aangetroffen bij koi's kan makkelijk overspringen naar gewone karpers... Lees meer over deze dodelijke karperziekte!