In 2006/2007 is door de Rijks Universiteit Groningen onder de hengelsportverenigingen en sportvissers van Groningen en Drenthe en uitgebreide enquête gehouden.

Door hier te klikken leest u welke opvallende uitkomsten er zijn.

Enkele conclusies zijn onder andere.


Kwaliteit viswater, visblad en website
De oordelen over de vismogelijkheden in Groningen en Drenthe (goed viswater) en de bereikbaarheid van de oevers zijn positief. Het viswater wordt iets positiever beoordeeld dan de bereikbaarheid van de oevers. De oordelen van de zegslieden van de hengelsportverenigingen en de individuele sportvissers ontlopen elkaar niet veel.

De vernieuwde editie van het visblad, de inhoud van de regio editie worden goed tot zeer goed beoordeeld. De individuele leden zijn iets positiever dan de zegslieden van de verenigingen. De website vissen.nl wordt positief beoordeeld (score goed tot zeer goed,     87% van de verenigingen, 80 % van de individuele sportvissers).

De oordelen over de kwaliteit van het viswater, de bereikbaarheid van de oevers, het visblad en de website vissen.nl zijn positief tot zeer positief. De enquêteresultaten bevatten geen enkele indicatie om het beleid ten aanzien van deze punten te wijzigen of het zou een verdere optimalisering moeten zijn.