SAMENSTELLING BESTUUR DISTRICT SCHILDMEER e.o

Districtsvoorzitter: dhr. B. Keizer
Districtssecretarisdhr:. P. de Haan
Portefeuille Jeugd: vacant
Portefeuille Water en Visstandbeheer: vacant
Portefeuille Wedstrijden: vacant