SAMENSTELLING BESTUUR DISTRICT DE VEENSTREEK

Districtsvoorzitter: dhr. L. de Vries

 

Districtssecretaris:  vacant

Portefeuille Water en Visstandbeheer: dhr. J. Hooijveld

 

Portefeuille Wedstrijden: vacant

Portefeuille Jeugd: W. Wiertsema

 

Coördinator jeugdzaken:vacant