Nieuwe Visrechten Overeenkomst Waterschap Velt en Vecht

donderdag, 28 juni 2012

Op 25 juni jl heeft federatievoorzitter Herman Dirks (op de foto links), samen met dhr. Sloot, secretaris van Sportvisserij Oost-Nederland (rechts), en dhr. Nicolaï, DB lid van het waterschap (midden), de nieuwe huurovereenkomst van volledig visrecht getekend.

Nieuwe Visrechten Overeenkomst Waterschap Velt en Vecht

Oost-Nederland en Groningen Drenthe hebben inhoudelijk dezelfde overeenkomst. De provinciegrens is de visrechtengrens. De overeenkomst verwijst wat betreft onderwerpen als actief biologisch beheer, uitzet van vis, beroepsvisserij (Drenthe is aalreservaat) en allerlei aanverwante onderwerpen naar de Nota Visbeleid die het waterschap samen met de federaties heeft opgesteld. Het visstandbeheer vindt, met de nota als uitgangspunt, plaats via een ambtelijke VBC, waarin beide federaties en het waterschap zijn opgenomen.
De nieuwe overeenkomst heeft een symbolische pachtsom. Voorheen werden nog stevige pachtsommen gevraagd.

Aantal keer bekeken 1228