Waterexcursie gemaal Rozema en Cremer

woensdag, 27 juni 2012

Op 22 juni jongstleden is een waterexcursie gehouden bij gemaal Rozema en Museumgemaal Cremer te Termunterzijl. De excursie is uitgevoerd samen met medewerkers van Waterschap Hunze en Aa's en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Waterexcursie gemaal Rozema en Cremer

Elk jaar organiseert Wanningen Water Consult een waterexcursie voor de Boerhave Vensterschool uit Groningen. De activiteiten bestaan uit vissen en waterinsecten vangen en herkennen, hoe werken sluizen en gemalen en model vispassages bouwen. De inhoud is verder afgestemd op de groepen. Het is vooral leuk, gezellig en leerzaam.

 

Aantal keer bekeken 1120